Μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου συνεχίζεται ο διάλογος για την διαχείριση αποβλήτων στις τοπικές κοινωνίες

Μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου συνεχίζεται ο διάλογος για την διαχείριση αποβλήτων στις τοπικές κοινωνίες

 

 

 

Μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου πρόκειται να συνεχιστεί ο διάλογος στις τοπικές κοινωνίες της χώρας για τη διαχείριση αποβλήτων, προκειμένου να εξειδικευτούν τα περιφερειακά σχέδια διαχείρισης καθώς και αυτά των Τοπικών Δημοτικών Σχεδίων Αποκεντρωμένης Διαχείρισης που πρέπει να συνταχθούν εντός 5 μηνών.
 
Σύμφωνα με το Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, η άμεση έγκριση του αναθεωρημένου Εθνικού Σχεδιασμού Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ) είναι κατεπείγουσα υποχρέωση απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αποτελεί προϋπόθεση χρηματοδότησης των σχετικών έργων υποδομών και δράσεων στο πλαίσιο της νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020.
 
Σύμφωνα με τον αναπληρωτή υπουργό Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος Γιάννη Τσιρώνη, οι έως τώρα παρατηρήσεις που έχουν κατατεθεί για τον ΕΣΔΑ θα συμβάλουν στην υπέρβαση της σημερινής δυσμενούς κατάστασης και στην επιτυχία ενός σχεδιασμού με φιλοδοξίες, που προσβλέπει προς μια οικονομία και μια κοινωνία με μηδενικά απόβλητα, μια κοινωνία που θα μετατρέπει τα απόβλητα σε πόρους.
 
Όπως αναφέρει η imerisia.gr, αν και η διαδικασία της δημόσιας διαβούλευσης για τον ΕΣΔΑ δεν μπορεί να παραταθεί τυπικά, από το Υπουργείο επισημαίνεται ότι αυτό δεν εμποδίζει τη συνέχιση του διαλόγου κατά την διαδικασία διαμόρφωσης του συνόλου των νομοθετικών, διοικητικών και θεσμικών ρυθμίσεων, που σε εφαρμογή του ΕΣΔΑ πρέπει να υιοθετηθούν.
 
Όπως χαρακτηριστικά υπογραμμίζεται, το Υπουργείο όχι μόνο δεν έχει πρόθεση να κλείσει τον διάλογο για το νέο ΕΣΔΑ, αλλά αντίθετα, επειδή θεωρεί ότι η κοινωνική συναίνεση, παρέμβαση και δράση είναι ο καταλύτης της επιτυχίας του, ενώ προγραμματίζει διασκέψεις, ημερίδες και πολύμορφες ενημερωτικές πρωτοβουλίες, με τη συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων φορέων, τόσο των Επαγγελματικών, Επιστημονικών και κοινωνικών, όσο και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α' και Β' βαθμού.