Ανακοίνωση της ΔΕΥΑ Μυκόνου προς τους καταναλωτές για τα όμβρια

Ανακοίνωση της ΔΕΥΑ Μυκόνου προς τους καταναλωτές για τα όμβρια


Η  Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Μυκόνου (Δ.Ε.Υ.Α.Μ.) ενημερώνει τους καταναλωτές της ότι σύμφωνα με τον Κανονισμό λειτουργίας του δικτύου αποχέτευσης, απαγορεύεται η διοχέτευση ομβρίων υδάτων (από ταράτσες, αυλές, πισίνες  κλπ) στο δίκτυο αποχέτευσης, προς αποφυγήν σοβαρών προβλημάτων στην λειτουργία των αντλιοστασίων και του βιολογικού καθαρισμού.