Εγκρίθηκε η 24ωρη λειτουργία της ΔΕΥΑΜ

Εγκρίθηκε η 24ωρη λειτουργία της ΔΕΥΑΜ

 

 
Με ομόφωνη απόφασή του το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε την 24ωρη λειτουργία της ΔΕΥΑΜ. Η απόφαση κρίθηκε απαραίτητη και προκάλεσε την έκτατη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου προκειμένου να μπορέσει να γίνει η πληρωμή των υπαλλήλων της Δημοτικής Επιχείρησης  για την υπερωριακή τους απασχόληση, καθώς δεν υφίσταται στον κανονισμό της Eπιχείρησης μια τέτοια πρόβλεψη. 
 
Αντίθετη άποψη για το κατεπείγον του θέματος αλλά και για την διαδικασία εξέφρασε η δ.σ. Ν. Σαμψούνη η οποία κατέθεσε εγγράφως τις ενστάσεις της και αποχώρησε πριν την συζήτηση του θέματος.