Τα πλεονεκτήματα νησιών των Κυκλάδων παρουσίασε το Παρατηρητήριο Βιωματικού Τουρισμού

Τα πλεονεκτήματα νησιών των Κυκλάδων παρουσίασε το Παρατηρητήριο Βιωματικού Τουρισμού

 

 

 

 
Το Παρατηρητήριο Βιώσιμου Τουρισμού (ΠΒΤ), ένα ευρωπαϊκό ερευνητικό πρόγραμμα, χρηματοδοτούμενο στο πλαίσιο του Προγράμματος Προβολής της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, ξεκίνησε να δραστηριοποιείται στην κατεύθυνση ενημέρωσης των τοπικών κοινωνιών του αρχιπελάγους. Στόχος είναι η συντεταγμένη καταγραφή και αξιολόγηση του τουρισμού στο προαναφερόμενο νησιωτικό σύμπλεγμα, ενώ το συνολικό εγχείρημα που υλοποιείται υπό την επιστημονική επίβλεψη του Παν/μιου Αιγαίου, τελεί υπό την αιγίδα του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού (ΠΟΤ).
 
Στην κατεύθυνση αυτή, οργανώθηκαν σε συνεργασία με τις τοπικές αρχές μια σειρά παρουσιάσεων σε επιμέρους νησιά του Ν. Αιγαίου: 3/6 στη Πάρο, 4/6 στην Αντίπαρο, 5/6 στην Ιο και 7/6 στη Μήλο. Στις συναντήσεις αναλύθηκε η Έκθεση για το κάθε νησί από τον Διευθυντή του Παρατηρητηρίου Αναπλ. καθηγητή του Πανεπιστημίου Αιγαίου Γ. Σπιλάνη, σε συνεργασία με τον συντονιστή του Έργου δρ. Άγγελο Φ. Βλάχο, ενώ παρευρέθηκαν οι τοπικοί φορείς, τουριστικοί επιχειρηματίες και άλλοι ενδιαφερόμενοι.
 
Η παρουσίαση περιλάμβανε τόσο τα γενικά στοιχεία του έργου που αφορά ολόκληρη τη Περιφέρεια του Ν. Αιγαίου, όσο και τα ειδικά στοιχεία που αφορούν την κατάσταση του κάθε προορισμού ξεχωριστά και αφορούσαν την τουριστική προσφορά, την τουριστική ζήτηση, τα ζητήματα αναφορικά με την ποιότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών, τα προβλήματα λειτουργίας των χώρων επίσκεψης των τουριστών (μουσεία, συλλογές, εκκλησίες, προστατευόμενες περιοχές, οικιστικά σύνολα, μονάδες παραγωγής τοπικών προϊόντων κλπ), την ανύπαρκτη τουριστική πολιτική (με βάση τις προδιαγραφές του ΠΟΤ αναφορικά με το βιώσιμο τουρισμό), την ελλιπή και μη-στοχευμένη τουριστική προβολή, την περιστασιακή και ατελή ενημέρωση των επισκεπτών.
 
Επιπρόσθετα, παρουσιάστηκαν τα συγκριτικά πλεονεκτήματα του νησιών που αφορούν το φυσικό περιβάλλον, τα μονοπάτια, την ιστορία αλλά και τους μύθους που συνδέονται με το κάθε νησί, που εκτός εξαιρέσεων παραμένουν αναξιοποίητα. 
 
Αξίζει να σημειωθεί, πως το Παρατηρητήριο Βιώσιμου Τουρισμού Αιγαίου, αποτελεί την πρώτη σχετική προσπάθεια σε ευρωπαϊκή κλίμακα, στοχεύοντας παράλληλα στην ανάδειξη πρότυπων διαδικασιών για αντίστοιχα εγχειρήματα στην επικράτεια.