Το πρώτο πλήρως προσβάσιμο βιβλίο για κωφούς και βαρήκοους μαθητές

Το πρώτο πλήρως προσβάσιμο βιβλίο για κωφούς και βαρήκοους μαθητές

 

 

«Από τον Σεπτέμβριο, θα είναι επίσης προσβάσιμα για τους κωφούς και βαρήκοους μαθητές των συγκεκριμένων τάξεων του Δημοτικού, το βιβλίο της Γλώσσας, μαζί με τα βιβλία του μαθητή και τα τετράδια εργασιών, το βιβλίο των Μαθηματικών καθώς και η Μελέτη Περιβάλλοντος» όπως δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο Βασίλης Κουρμπέτης, επιστημονικός υπεύθυνος της Πράξης «Σχεδιασμός και Ανάπτυξη προσβάσιμου εκπαιδευτικού και εποπτικού υλικού για μαθητές με αναπηρίες» -την οποία υλοποιεί το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ)- και Σύμβουλος Α' του υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠΟΠΑΙΘ).
 
Επίσης, «θα παραδοθούν δύο νέα εκπαιδευτικά πακέτα (βιβλία και λογισμικό) για τη διδασκαλία της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας (ΕΝΓ) ως πρώτης γλώσσας, για το Νηπιαγωγείο, την Α' και Β' Δημοτικού».
 
Το Ανθολόγιο Λογοτεχνικών Κειμένων της Α' και Β΄ Δημοτικού γίνεται προσβάσιμο μέσω της προσαρμογής του στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα, σε ακουστική μορφή από φυσικό ομιλητή, σε διαφορετικά μεγέθη γραμματοσειρών και σε ηλεκτρονική μορφή με δυνατότητα εκτύπωσης τού περιεχομένου και φωτογραφιών νοημάτων. Η εφαρμογή περιλαμβάνει βιβλίο δασκάλου, εγχειρίδιο χρήσης και οδηγό εγκατάστασης λογισμικού.
 
«Το συγκεκριμένο λογισμικό που κάνει προσβάσιμο το περιεχόμενο του βιβλίου δίνει μεταξύ άλλων, τη δυνατότητα στο μαθητή που γνωρίζει τη νοηματική να κρατά σημειώσεις, τη στιγμή που είναι δύσκολο να κρατά κάποιος σημειώσεις στη νοηματική, καθώς δεν έχει γραπτή μορφή αλλά είναι μόνο προφορική» εξηγεί ο κ. Κουρμπέτης.
 
Το προσβάσιμο Ανθολόγιο Λογοτεχνικών Κειμένων της Α' και Β' Δημοτικού είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα http://prosvasimo.gr/el/dimosieuseis-paradotea/nea-logismika. Πρόσβαση σε αυτό μπορεί να έχει, χωρίς κωδικούς ή άλλες προϋποθέσεις, όποιος το επιθυμεί, όποιος μαθαίνει νοηματική γλώσσα, ένας γονιός ή ένας δάσκαλος.
 
Οι ειδικές μαθησιακές ανάγκες που θα καλυφθούν από την υλοποίηση της Πράξης είναι αυτές των μαθητών που παρουσιάζουν προβλήματα όρασης, προβλήματα ακοής, κινητικά προβλήματα των άνω άκρων, μέτρια και ελαφριά νοητική υστέρηση, αυτισμό, προβλήματα προσοχής και συγκέντρωσης.
 
«Για τα παιδιά με προβλήματα όρασης, τα βιβλία για τις συγκεκριμένες τάξεις είναι ήδη αναρτημένα στο διαδίκτυο. Ετοιμάζουμε βιβλία για μαθητές με νοητική υστέρηση, με απλοποίηση του κειμένου μέσω μεθόδου που ονομάζεται "κείμενο για όλους" ή "easy to read".
 
Τα βιβλία αυτά απευθύνονται και σε μετανάστες που δεν γνωρίζουν την ελληνική γλώσσα. Επίσης, είναι στη διαδικασία προετοιμασίας βιβλία για παιδιά με αυτισμό που περιλαμβάνουν κείμενα τα οποία συνδυάζουν απλές λέξεις, σκίτσα, φωτογραφίες και πικτογράμματα/εικονογράμματα, καθώς και βιβλία για παιδιά με κινητικές αναπηρίες».
 
Βασική προδιαγραφή του έργου είναι η εφαρμογή της αρχής του αναπηρικού κινήματος «Τίποτα για μας, χωρίς εμάς». Για το λόγο αυτό, επισημαίνει ο κ. Κουρμπέτης, «όλη η απόδοση στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα έγινε από κωφούς φυσικούς νοηματιστές της ΕΝΓ».
 
«Ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη προσβάσιμου εκπαιδευτικού και εποπτικού υλικού για μαθητές με αναπηρίες είναι μέρος της Εθνικής Πολιτικής για το ψηφιακό εκπαιδευτικό περιεχόμενο και το προσβάσιμο υλικό που παράγεται και καλύπτει πλήρως τις απαιτήσεις της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία στην εκπαίδευση» ανέφερε ο γγ του ΥΠΟΠΑΙΘ Δημήτρης Χασάπης.
 
Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του ΙΕΠ, Σωτήρης Γκλαβάς, υπογράμμισε ότι «η ηλεκτρονική προσβασιμότητα για τα άτομα με αναπηρία είναι βασικός άξονας της εκπαιδευτικής πολιτικής και η παραγωγή του Ανθολογίου Λογοτεχνικών Κειμένων της Α΄ και Β΄ Δημοτικού που είναι προσβάσιμο από κωφούς και βαρήκοους μαθητές αποτελεί έμπρακτο δείγμα εφαρμογής της πολιτικής αυτής».
 
Πηγή: matrix24