Μύθοι & Αλήθειες για τα νερά των ακτών κολύμβησης

Μύθοι & Αλήθειες για τα νερά των ακτών κολύμβησης

 

 

 
 
Μύθος:
Η θάλασσα είναι βρώμικη, γιατί η παραλία είναι γεμάτη φύκια.
 
 
Αλήθεια:
Δεν είναι φύκια, αλλά φυτά της θάλασσας, η λεγόμενη Ποσειδωνία που αναπτύσσεται αποκλειστικά σε καθαρά νερά. Όταν τα φύλλα της Ποσειδωνίας γερνάνε γίνονται καφέ και πέφτουν, ενώ βγάζει καινούρια. Αυτά τα γερασμένα φύλλα παρασύρονται από το κύμα και εκβράζονται στην αμμουδιά με τη μορφή καφετί κορδέλων.
 
 
 
Μύθος:
Τα νερά κολύμβησης δεν ελέγχονται από κανένα κρατικό φορέα.
 
Αλήθεια:
Το ΥΠΕΚΑ, ως αρμόδιος φορέας, από το 1988 ελέγχει συστηματικά την ποιότητα των υδάτων κολύμβησης στο πλαίσιο του «Προγράμματος Παρακολούθησης της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης της χώρας». Διενεργεί δειγματοληψίες και αναλύσεις μικροβιολογικών παραμέτρων σε κωδικοποιημένα σημεία, κατά τη διάρκεια της κολυμβητικής περιόδου κάθε έτους.
 
 
Μύθος:
Οι παραλίες είναι κατάλληλες ή ακατάλληλες για κολύμβηση.
 
 
Αλήθεια:
Βάσει των αποτελεσμάτων του «Προγράμματος Παρακολούθησης της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης της χώρας» και σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, τα ύδατα κολύμβησης ταξινομούνται ως: α) εξαιρετικής ποιότητας, ή β) καλής ποιότητας, ή γ) επαρκούς ποιότητας ή δ) ανεπαρκούς ποιότητας.
 
 
Μύθος:
Ένα δείγμα νερού αρκεί για τον χαρακτηρισμό της ποιότητας των νερών κολύμβησης.
 
 
Αλήθεια:
Κατά τη διάρκεια της κολυμβητικής περιόδου εκάστου έτους και σε τακτά χρονικά διαστήματα λαμβάνονται τουλάχιστον έξι δείγματα. Ο ποιοτικός χαρακτηρισμός των υδάτων κολύμβησης γίνεται μετά το τέλος της κολυμβητικής περιόδου και βάσει των αποτελεσμάτων των αναλύσεων του τρέχοντος έτους και των τριών τελευταίων ετών.
 
 
Μύθος:
Καθαρές θάλασσες είναι μόνο οι βραβευμένες με Γαλάζια Σημαία.
 
 
Αλήθεια:
Απαραίτητη προϋπόθεση για τη βράβευση μια ακτής με «Γαλάζια Σημαία» είναι να χαρακτηρίζεται από νερά εξαιρετικής ποιότητας. Ωστόσο, μεγάλος αριθμός ακτών χαρακτηρίζονται από νερά εξαιρετικής ποιότητας, χωρίς να είναι βραβευμένες. Για τη συμμετοχή μιας ακτής στο Πρόγραμμα «Γαλάζιες Σημαίες» απαιτείται η συμμόρφωση και με άλλα κριτήρια τα οποία δεν έχουν σχέση με την ποιότητα των νερών κολύμβησης.
 
 
Μύθος:
Η θάλασσα δεν είναι καθαρή αλλά δε λαμβάνονται μέτρα.
 
 
Αλήθεια:
Σε περίπτωση βραχυπρόθεσμης ρύπανσης των υδάτων κολύμβησης, η δειγματοληψία επαναλαμβάνεται μετά από τρεις ημέρες, προκειμένου να διαπιστωθεί ότι το περιστατικό έχει λήξει. Σε αντίθετη περίπτωση, οι αρμόδιοι φορείς ενημερώνουν το κοινό για τη ρύπανση των υδάτων και λαμβάνονται μέτρα για τον εντοπισμό, αξιολόγηση και μείωση της ρύπανσης, καθώς και προσωρινή απαγόρευση της κολύμβησης εφόσον απαιτείται.