Σήμερα η απόφαση για το Πρόγραμμα Δράσης του Δήμου Τήνου

Σήμερα η απόφαση για το Πρόγραμμα Δράσης του Δήμου Τήνου

 

Ένα από τα θέματα συζήτησης που θα απασχολήσουν το σημερινό δημοτικό συμβούλιο της Τήνου είναι το το πρόγραμμα δράσης για το 2014 του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων. Αναλυτικά τα θέματα της ημερήσιας διάταξης: 
 
 
ΘΕΜΑ 1ο:
Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «εγκατάσταση μονάδας αφαλάτωσης Δήμου Τήνου».
 
ΘΕΜΑ 2ο:
Λήψη απόφασης για παράταση προθεσμίας εργασιών του έργου «Κατασκευή Αθλητικού Κέντρου νήσου Τήνου : Κατασκευή κλειστού Γυμναστηρίου Δήμου Τήνου – Αποπεράτωση».
 
ΘΕΜΑ 3ο:
Ψήφιση Ολοκληρωμένου Προγράμματος Δράσης Δήμου Τήνου και Νομικών Προσώπων (Ν. 4111/2013 & Ν. 4172/2013).