Παρουσίαση βιβλίου στο Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης

Παρουσίαση βιβλίου στο Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης

 

Η Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής την Τετάρτη 10 Ιουνίου 2015, στις 11:00 το πρωί, παρουσιάζει στο Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης την έκδοση με τίτλο «Άτλας των χριστιανικών μνημείων του Αιγαίου-από τους πρώτους Χριστιανικούς χρόνους μέχρι την Άλωση». 
 
Την έκδοση θα παρουσιάσουν ο καθηγητής Νικόλαος Σταμπολίδης, Διευθυντής του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης και ο Προϊστάμενος της Εφορείας Αρχαιοτήτων Κυκλάδων Δρ. Δημήτριος Αθανασούλης.
 
Ο Άτλαντας των χριστιανικών μνημείων του Αιγαίου, έργο του τότε Υπουργείου Αιγαίου και νυν Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής  αποτελεί τη συνέχεια του Άτλαντα των αρχαιολογικών μνημείων του Αιγαίου, ο οποίος είχε εκδοθεί το 1998 από το Υπουργείο Αιγαίου και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. 
 
Η συλλογή του υλικού του Βυζαντινού Άτλαντα που ολοκληρώθηκε το 2007 έγινε και πάλι από το Πανεπιστήμιο Αθηνών, από τον ομότιμο καθηγητή  Βυζαντινής Αρχαιολογίας κ. Νικόλαο Γκιολέ και τον Λέκτορα Βυζαντινής και Μεταβυζαντινής Αρχαιολογίας κ. Γιώργο Πάλλη, οι οποίοι επιμελήθηκαν και της έκδοσης το 2014, μαζί με την κα Μ.Αλβανού, αρχαιολόγο της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Ν.Π. και τον επίκουρο καθηγητή Προϊστορικής Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου
Ιωαννίνων κ. Ανδρέα Βλαχόπουλο.
 
Οι αρχαιολογικές θέσεις και τα μνημεία του Άτλαντα παρουσιάζονται κατά γεωγραφική σειρά, ξεκινώντας από τα παράλια της ελληνικής Θράκης και καταλήγοντας στα νησιά. 
 
Ο τόμος περιλαμβάνει συνοδευτικούς χάρτες, για να εντοπίζονται εύκολα  οι θέσεις από τον αναγνώστη.
 
Όλος ο τόμος έχει αναρτηθεί στη σελίδα της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, για όποιον θέλει να τον αναγνώσει.
 
Εφόσον το επιτρέψουν οι οικονομικές συνθήκες η σειρά του Άτλαντα θα ολοκληρωθεί με τη συλλογή υλικού και την έκδοση του 3ου τόμου, που θα έχει την ονομασία « Μεταβυζαντινά και Οθωμανικά  μνημεία του Αιγαίου».