Μύκονος: Στις 8 Ιουνίου η δημοπράτηση των παραλιών

Μύκονος: Στις 8 Ιουνίου η δημοπράτηση των παραλιών

 

 
 
Ο Δήμος Μυκόνου προχωρά σε φανερή και προφορική πλειοδοτική δημοπράτηση η παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας για το 2015. Σύμφωνα με την διακήρυξη η δημοπράτηση θα γίνει την  Δευτέρα 8 Ιουνίου 2015 και ώρα 5 το απόγευμα στο Δημοτικό Κατάστημα. Τα υπο δημοπράτηση τμήματα είναι τα εξής:
 
 
Οι παραλίες που δημοπρατούνται είναι:
 
 
ΠΑΡΑΛΙΑ ΛΙΑΣ:
 
Τμήμα Νο 2  50 τ.μ. για θαλάσσια μέσα αναψυχής, με τιμή
εκκίνησης 2.125 ευρώ με επιπλέον αντάλλαγμα στην τελική τιμή το ποσό των 1.900
ευρώ.
 
 
ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΓΡΑΡΙ:
 
Τμήμα Νο 2  50 τ.μ. για θαλάσσια μέσα αναψυχής, με τιμή
εκκίνησης 3.400 ευρώ με επιπλέον αντάλλαγμα στην τελική τιμή το ποσό των 2.150
ευρώ.
 
 
ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΟΡΦΟΣ:
 
Τμήμα Νο 1  50 τ.μ. για θαλάσσια μέσα αναψυχής, με τιμή
εκκίνησης 2.125 ευρώ με επιπλέον αντάλλαγμα στην τελική τιμή το ποσό των 650
ευρώ
 
 
ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΛΑΤΥΣ ΓΙΑΛΟΣ:
 
Τμήμα Νο 7  50 τ.μ. για θαλάσσια μέσα αναψυχής, με τιμή
εκκίνησης 3.400 ευρώ με επιπλέον αντάλλαγμα στην τελική τιμή το ποσό των 2.750
ευρώ
 
 
ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΑΛΟ ΛΙΒΑΔΙ:
Τμήμα Νο 1 (ως συνημμένος χάρτης) 500 τ.μ. (50 σετ ομπρελών), με τιμή εκκίνησης 27.500 ευρώ.
 
 
ΠΑΡΑΛΙΑ ΕΛΙΑ:
 
Τμήμα Νο 1  500 τ.μ. (50 σετ ομπρελών), με τιμή εκκίνησης 25.500 ευρώ.
 
Τμήμα Νο 2  500 τ.μ. (50 σετ ομπρελών), με τιμή εκκίνησης 25.500 ευρώ.
 
Τμήμα Νο 3  50 τ.μ. για θαλάσσια μέσα αναψυχής, με τιμή
εκκίνησης 3.400 ευρώ με επιπλέον αντάλλαγμα στην τελική τιμή το ποσό των 2.550
ευρώ
 
 
ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΑΡΑΓΚΑ:
Τμήμα Νο 4 (ως συνημμένος χάρτης) 20 τ.μ. για θαλάσσια μέσα αναψυχής με τιμή
εκκίνησης 3.400 ευρώ με επιπλέον αντάλλαγμα στην τελική τιμή το ποσό των 1.100
ευρώ
 
 
ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΓ. ΑΝΝΑ ΚΑΛΑΦΑΤΗ:
Τμήμα Νο 2  375 τ.μ. (38 σετ ομπρελών), με τιμή εκκίνησης 9.750 ευρώ.
 
 
ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΑΛΑΦΑΤΗ:
 
Τμήμα Νο 2  50τ.μ. για θαλάσσια μέσα αναψυχής, με τιμή
εκκίνησης 2.550 ευρώ με επιπλέον αντάλλαγμα στην τελική τιμή το ποσό των 1.050
ευρώ
 
Τμήμα Νο 1  500τ.μ. (50 σετ ομπρελών), με τιμή εκκίνησης 10.500 ευρώ.
 
Τμήμα Νο 3  500τ.μ. (50 σετ ομπρελών), με τιμή εκκίνησης
10.500 ευρώ.
 
Τμήμα Νο 5  50τ.μ. για θαλάσσια μέσα αναψυχής, με τιμή
εκκίνησης 2.550 ευρώ με επιπλέον αντάλλαγμα στην τελική τιμή το ποσό των 1.050
ευρώ
 
 
ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΑΛΑΜΟΠΟΔΙ:
 
Τμήμα Νο 5  50 τ.μ. για θαλάσσια μέσα αναψυχής, με τιμή
εκκίνησης 4.250 ευρώ με επιπλέον αντάλλαγμα στην τελική τιμή το ποσό των 3.200
ευρώ
 
 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των όρων διακήρυξης στα γραφεία τουΔήμου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.