8ος Πανελλήνιος διαγωνισμός "Νησίδες Ποιότητας 2015"

8ος Πανελλήνιος διαγωνισμός

 

 
 
Η «Κίνηση Πολιτών για μια Ανοικτή Κοινωνία» σε συνεργασία με το  «Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού» προκηρύσσει τον όγδοο πανελλήνιο διαγωνισμό «ΝΗΣΙΔΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 2015».  
 
 
Μέσα από μια προκαθορισμένη και διαφανή διαδικασία, επιλέγονται οι ομάδες εκείνες που δεν είναι ακόμα ευρύτερα γνωστές, αλλά προσφέρουν εθελοντικό έργο ποιότητας, ενώ ταυτόχρονα λειτουργούν και ως δημιουργικά πρότυπα για την Κοινωνία και ειδικότερα για τη νέα γενιά. 
 
 
Ύψιστη αναγνώριση αποτελεί η επίδοση των βραβείων δια χειρός του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας. 
 
 
Με βάση τα πιο πάνω, π ρ ο σ κ α λ ο ύ ν τα ι :
 
 
οι Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (MKO), καθώς και οι οργανωμένες ομάδες συλλογικής δράσης πολιτών, που πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις  και δραστηριοποιούνται στους τομείς αλληλεγγύης, πρόνοιας, φυσικού, πολιτιστικού ή κοινωνικού περιβάλλοντος, στην προώθηση της ισότητας των φύλων, της ισότητας ευκαιριών, καθώς και στην προώθηση και προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, να υποβάλουν αίτηση με την περιγραφή της δράσης τους.
 
 
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΚΡΙΣΗΣ
Οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν οι υποψήφιες ομάδες, είναι οι εξής:
1. Δραστηριότητα συλλογική
2. Δραστηριότητα ποιότητας και διάρκειας
3. Δραστηριότητα μη κρατική και μη κερδοσκοπική
4. Δραστηριότητα καινοτόμος
5. Δραστηριότητα μη ευρέως γνωστή
 
 
ΟΡΟΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων  υποψηφιοτήτων λήγει την Παρασκευή 12 Ιουνίου 2015.
                                                                               
 
Οι υποψηφιότητες μπορούν να υποβληθούν είτε ηλεκτρονικά είτε ταχυδρομικά στα γραφεία της Κίνησης Πολιτών, στην παρακάτω διεύθυνση. Στην περίπτωση που η αίτηση υποβληθεί ηλεκτρονικά, θα πρέπει το υπογεγραμμένο πρωτότυπο αυτής να είναι στη διάθεση της Κίνησης Πολιτών.
 
 
Κίνηση Πολιτών για μια Ανοικτή Κοινωνία
Για τον Διαγωνισμό «Νησίδες Ποιότητας 2015»
Θέτιδος 4, 115 28 Αθήνα
 
 
Για συμπληρωματικές πληροφορίες Κα Ορέττα Σταυροπούλου
www.kinisipoliton.gr  e-mail: kinpol@otenet.gr, Τ:.2107220063, F:2107220475
 
 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ 
 
Η διαδικασία αξιολόγησης των προτάσεων θα διενεργηθεί από την Ελλανόδικη Επιτροπή η οποία απαρτίζεται από :
 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Παναγιώτης Πικραμμένος, Πρόεδρος Συμβουλίου Επικρατείας ε.τ., 
πρ. Πρωθυπουργός, Αντιπρόεδρος Κίνησης Πολιτών
 
ΜΕΛΗ
Εβίτα Αράπογλου, Ιστορικός Τέχνης 
Θανάσης Βαλτινός, Συγγραφέας – Ακαδημαϊκός 
Δημήτρης Βλαστός, Πρόεδρος Ιδρύματος Μποδοσάκη
Καθ. Αναστάσιος Βρεττός, Πρόεδρος Δ.Σ. “Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος” 
Λήδα Κοντογιάννη, Γενική Διευθύντρια Ελληνικού Συμβουλίου Εταιρικής   Διακυβέρνησης
Σοφία Παπαϊωάννου, Δημοσιογράφος  
Και οι Πρόεδροι των δύο συνδιοργανωτριών οργανώσεων:
Ιωάννης-Αλέξιος Ζέπος, Πρόεδρος Κίνησης Πολιτών
Eλένη Κοσμίδου, Πρόεδρος Σώματος Ελληνικού Οδηγισμού 
 
 
Οι καλύτερες υποψηφιότητες που θα προκριθούν, θα βραβευθούν από την Ελλανόδικη Επιτροπή σε επίσημη τελετή που θα λάβει χώρα περί τα τέλη του τρέχοντος έτους. 
 
Λεπτομέρειες σχετικά με τον ακριβή χρόνο και τόπο θα ανακοινωθούν εν καιρώ.
 
 
Όλοι όσοι συμμετάσχουν στον διαγωνισμό, θα λάβουν έγγραφη απάντηση από την Κίνηση Πολιτών σχετικά με τη διεξαγωγή του.