Σε δημοπρασία τα ακίνητα του Αγροτικού Συνεταιρισμού στην παραλία Μυκόνου

Σε δημοπρασία τα ακίνητα του Αγροτικού Συνεταιρισμού στην παραλία Μυκόνου

 

 
 
O Aγροτικός Συνεταιρισμός Μυκόνου εκμισθώνει το ισόγειο κατάστημα του (αποτελούμενο από δυο χωριστούς χώρους-καταστήματα), επιφάνειας 300 περίπου τ.μ., που βρίσκεται στην παραλία της Χώρας Μυκόνου.
 
 
Για την εν λόγω εκμίσθωση θα διεξαχθεί φανερή και προφορική πλειοδοτική δημοπρασία την 2α Ιουνίου και ώρα 17:00 -18:15 στα γραφεία του συνεταιρισμού, με τους κάτωθι ενδεικτικούς – ελάχιστους όρους:
 
 
Ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς (κατώτερο µηνιαίο µίσθωµα) ορίζεται το ποσόν των δώδεκα χιλιάδων (12.000,00) ευρώ.
 
 
Μέγιστη συμβατική διάρκεια της μίσθωσης πενταετής. 
Προκαταβολή 2 ετών μισθώματα.
Eγγυητής (φυσικό πρόσωπο).
Σχετική εγγύηση συμμετοχής (τραπεζική επιταγή για ποσό που θα είναι ίσο με το 10% του ως άνω οριζόμενου ελάχιστου ορίου προσφοράς υπολογιζόμενου για όλη τη διάρκεια της μίσθωσης, ήτοι 14.400,00 ευρώ). 
 
 
 
Το Δ.Σ. του Α.Σ. Μυκόνου