Η αφισορρύπανση στο τραπέζι της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την Παρασκευή

Η αφισορρύπανση στο τραπέζι της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την Παρασκευή

 

 

 

Ένα θέμα που καίει πρόκειται να συζητηθεί στο τραπέζι της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που συνεδριάζει την Παρασκευή. Η απαγόρευση της αφισοκόλλησης αν και εκ του νόμου υφίσταται, ωστόσο δεν έχει τέλος στο νησί, ιδιαίτερα κατά την καλοκαιρινή περίδο. 

 

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής φέρνει το θέμα προς συζήτηση την Παρασκευή στις 18:30 το απόγευμα προκειμένου να παρθούν αποφάσεις περιορισμού και εξάλειψης του φαινομένου τόσο των αφισών όσο και των flyer που κατακλίζουν τη Μύκονο.

 

Συγκεκριμένα το πρώτο θέμα της συνεδρίασης αφορά την Απαγόρευση ανεξέλεγκτης αφισοκόλλησης και αφισορύπανσης (πέραν των σημείων που επιτρέπεται), απαγόρευση εντυποδιανομής (ενδεικτικά κάρτες, flyer κλπ.) σε δημόσιους και κοινόχρηστους χώρους, απαγόρευση διαφημιστών με πλακάτ είτε κινητά είτε στάσιμα. 

 
Το δεύτερο θέμα έχει να κάνει με την Εξέταση διαφόρων αιτήσεων, θεμάτων κ.λ.π. 
 
 

(φωτογραφία αρχείου)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Text-to-speech function is limited to 100 characters