Προχωρά η αποκατάσταση των παιδικών χαρών

Προχωρά η αποκατάσταση των παιδικών χαρών

 

Προχωρά η αναβάθμιση των παιδικών χαρών της Μυκόνου. Πρόσφατα η Οικονομική Επιτροπή ενέκρινε την μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας για την "Προμήθεια και αναβάθμιση-προσαρμογή παιδικών χαρών στις απαιτήσεις του ΕΛΟΤ" για την καταλληλότητα λειτουργίας στα πρότυπα των κανόνων ασφαλείας που έχουν καθοριστεί. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 69.881,40€. 

 

Ήδη καταρτίστηκαν και οι όροι του πρόχειρου διαγωνισμού, που θα γίνει με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης της οικονομικότερη προσφορά.