Σύσταση Επιτροπής για τους όρους λειτουργίας καταστημάτων εκμίσθωσης μοτοποδηλάτων και ποδηλάτων

Σύσταση Επιτροπής για τους όρους λειτουργίας καταστημάτων εκμίσθωσης μοτοποδηλάτων και ποδηλάτων

 

 

 

 
 
 
Στην συγκρότηση επιτροπής για τους όρους και τις προϋποθέσεις που απαιτούνται για την χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστηματων εκμίσθωσης μοτοποδηλάτων και ποδηλάτων προέβη ο Δήμος Μυκόνου.
 
Η επιτροπή είναι τριμελής και αποτελείται από τους :
 
1. Ζουγανέλη Μιχαήλ Δημ. Σύμβουλο ως Πρόεδρο, με αναπληρωτή τον 
Σταυρακόπουλο Πέτρο Δημ. Σύμβουλο.
2. Καστορίνη Αντώνιο κλάδου ΠΕ4 Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (Αναπλ.
Προϊσταμένο Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών) ως τακτικό μέλος, με αναπληρώτρια την Σκαγιά Ελένη κλάδου ΠΕ3 Πολιτικών Μηχανικών.
3. Ασημομύτη – Στάη Μιχαήλ κλάδου ΠΕ1 Διοικητικών (Επικοινωνίας & ΜΜΕ) ως
τακτικό μέλος, με αναπληρωτή τον Θεοδώρου Ιωάννη κλάδου ΠΕ1 Διοικητικών.
 
 
Έργο της επιτροπής είναι η εξακρίβωση των όρων και προϋποθέσεων που απαιτούνται για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστημάτων εκμίσθωσης μοτοποδηλάτων και ποδηλάτων.