Διπλή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου σήμερα το απόγευμα

Διπλή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου σήμερα το απόγευμα

 

 

 

Δύο συνεδριάσεις πρόκειται να πραγματοποιήσει το Δημοτικό Συμβούλιο σήμερα το απόγευμα, Τετάρτη 20 Μαϊου. Η πρώτη που θα πραγματοποιηθεί στις 19:00 το απόγευμα, έχει μοναδικό θέμα τον ισολογισμό και τα αποτελέσματα χρήσης του Δήμου Μυκόνου για το οικονομικό έτος 2012 ενώ η δεύτερη που θα γίνει στις 20:00 το βράδυ, αφορά μια σειρά θεμάτων και συγκεκριμένα:
 
1. Περί έγκρισης τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης προϋπολογισμού του Δήμου
Μυκόνου Α΄ τριμήνου οικονομ. έτους 2015.
 
2. Περί έγκρισης της έκθεσης ελέγχου ορκωτών λογιστών οικονομικών καταστάσεων χρήσεως οικονομ. έτους 2013 της Κ.Δ.Ε.Π.Π.Α. Μυκόνου.
 
3. Περί έγκρισης σύναψης Προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Μυκόνου και της 2ης ΥΠΕ Πειραιώς - Αιγαίου.
 
4. Περί έγκρισης δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη μετακίνηση επιστημόνων – συνέδρων διεθνούς Συνεδρίου Αστροφυσικής στον αρχαιολ. χώρο της Δήλου.
 
5. Περί έγκρισης σύναψης σύμβασης με την ΔΕΔΔΗΕ για την ανάθεση εκτέλεσης εργασιών συντήρησης φωτισμού οδών, πλατειών και λοιπών υπαίθριων χώρων του Δήμου Μυκόνου. 
 
6. Περί καθορισμού κοινόχρηστων χώρων και παραχώρησης αυτών στους δικαιούμενους για απλή χρήση.
 
7. Περί εξέτασης αντιμετώπισης φαινομένου εκμετάλλευσης ανηλίκων και επαιτείας από Αθίγγανους και άλλα άτομα μη ελληνικής καταγωγής.
 
8. Εξέταση διαφόρων εγγράφων, αιτήσεων κλπ.