Προώθηση του αλιευτικού τουρισμού από επαγγελματίες αλιείς

Προώθηση του αλιευτικού τουρισμού από επαγγελματίες αλιείς

 

 

 
Από το Τμήμα Αλιείας της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου ανακοινώνεται ότι στα πλαίσια εφαρμογής της ΚΥΑ αριθ. 414/2354/12-01-2015 (ΦΕΚ 97/20-01-2015, τ.Β ) για τη διενέργεια Αλιευτικού Τουρισμού από επαγγελματίες αλιείς, εκδόθηκε η  αριθ. 2834/52781/13-05-2015 Εγκύκλιος του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος & Ενέργειας  σχετικά με τις προϋποθέσεις τους όρους και τη διαδικασία για τη διενέργεια του από επαγγελματίες αλιείς , κάτοχους επαγγελματικών αλιευτικών σκαφών εφοδιασμένων με επαγγελματική άδεια αλιείας με αλιευτικά εργαλεία εκτός της τράτας βυθού (Μηχανότρατα) και του γρίπου (Βιντζότρατα) και επιθυμούν να ασκήσουν αλιευτικό τουρισμό παράλληλα με τις επαγγελματικές αλιευτικές τους δραστηριότητες .
 
 
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Αλιείας της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας Περιφερειακής Ενότητας Ρόδου      (τηλ. 22413-64884) , στο  Τμήμα  Αλιείας  της  Δ/νσης  Αγροτικής  Οικονομίας  Κυκλάδων (τηλ. 2281098829) και στα Τμήματα Αλιείας των Περιφερειακών Ενοτήτων Καλύμνου (τηλ. 22430-59419) και Νάξου (τηλ. 22850-23990) .