Υπερσύγχρονο μαγνητικό τομογράφο αποκτά το Νοσοκομείο Σύρου

Υπερσύγχρονο μαγνητικό τομογράφο αποκτά το Νοσοκομείο Σύρου

 

 

 

 

Την προέγκριση σύναψης σύμβασης για την προμήθεια μαγνητικού τομογράφου στο Γενικό Νοσοκομείο Σύρου, προϋπολογισμού 778.650 ευρώ, υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου κ. Γιώργος Χατζημάρκος.
 
Η προμήθεια του μαγνητικού τομογράφου εντάσσεται  στο πλαίσιο της ολοκλήρωσης επέκτασης, εκσυγχρονισμού  και εγκατάστασης ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού, όχι μόνο για τις νέες, αλλά και για τις παλαιότερες μονάδες του Γενικού Νοσοκομείου Σύρου, με σκοπό τον άρτιο εξοπλισμό όλων των τμημάτων του νοσηλευτικού ιδρύματος.
 
Με βάση τα προβλεπόμενα από την σύμβαση,  η εγκατάσταση του μαγνητικού τομογράφου πρέπει να ολοκληρωθεί εντός 6 μηνών και σε κάθε περίπτωση εντός των χρονικών προθεσμιών της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου.
 
Το έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου , του ΕΣΠΑ 2007 - 2013.