Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για τις παιδικές κατασκηνώσεις του ΟΑΕΔ

Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για τις παιδικές κατασκηνώσεις του ΟΑΕΔ

 

 

 

Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων των δικαιούχων και των κατασκηνωτικών επιχειρήσεων για τη συμμετοχή τους στο Πρόγραμμα Διαμονής Παιδιών σε Παιδικές Κατασκηνώσεις έτους 2015, ξεκίνησαν σήμερα.
 
Το πρόγραμμα πρόκειται να υλοποιηθεί από 15 Ιουνίου έως τις 3 Σεπτεμβρίου για τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης και έως τις 9 Σεπτεμβρίοου για τα παιδιά με αναπηρία.
 
Το σύνολο των παιδιών που θα φιλοξενηθούν σε παιδικές κατασκηνώσεις είναι 35.000, ενώ ο προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται στα 17.000.000 ευρώ.
 
Ο συνολικός αριθμός ημερών που μπορούν τα παιδιά να διαμείνουν στην παιδική κατασκήνωση είναι μέχρι δεκαπέντε συνεχόμενες ημέρες κατ' ανώτατο όριο, συμπεριλαμβανομένων και των ημερών προέλευσης και αποχώρησης.
«Δικαιούχοι» του Προγράμματος είναι οι γονείς ωφελουμένων τέκνων, οι οποίοι έχουν πραγματικό οικογενειακό εισόδημα από κάθε πηγή, όπως αυτό εμφανίζεται στο εκκαθαριστικό σημείωμα της ΔΟΥ οικονομικού έτους 2014 (για τα εισοδήματα έτους 2013), μέχρι 22.000,00 € κατ' ανώτατο όριο.