Διαγωνισμός προμηθειών για την βελτίωση του οδικού δικτύου από τον Δήμο Μυκόνου

Διαγωνισμός προμηθειών για την βελτίωση του οδικού δικτύου από τον Δήμο Μυκόνου

 

 

 
 
 
Σε πρόχειρο διαγωνισμό για ασφαλτοστρώσεις σε σημεία του οδικού δικτύου που χρήζουν βελτίωσης προχωρά ο Δήμος Μυκόνου.
 
 
Κριτήριο κατακύρωσης προμήθειας ασφαλτομίγματος ψυχράς ασφάλτου για την επούλωση λάκκων του οδοστρώματος. 
 
 
Ο προϋπολογισμός της δαπάνης ανέρχεται ενδεικτικά σε 43.055.00 Ε συν 6.888,80 € για Φ.Π.Α. 16%, σύνολο 49.943,80€.
 
 
Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την προμήθεια των παρακάτω υλικών:
 
1. Ψυχρή άσφαλτος (σάκος 25 κιλών) – 1.200 τεμάχια
2. Θερμό ασφαλτόμιγμα AΣ12,5 – 625 τόνοι
3. Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη – 140 κιλά
 
 
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Δημοτικό κατάστημα την Πέμπτη 21 Μαϊου στις 13:30 το μεσημέρι, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής. Ως ώρα λήξης των προσφορών ορίζεται η 13:30 μ.μ. της ίδιας ημέρας.