Αύξηση των εισιτηρίων θα φέρει ενδεχόμενη αύξηση των συντελεστών ΦΠΑ στην ακτοπλοϊα

Αύξηση των εισιτηρίων θα φέρει ενδεχόμενη αύξηση των συντελεστών ΦΠΑ στην ακτοπλοϊα

 

 

Την εξαίρεση των ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών από αύξηση του ΦΠΑ ζητούν οι ακτοπλόοι με επιστολή που απέστειλαν στον Υπ. Οικονομικών Γιάννη Βαρουφάκη. Ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Επιβατηγού Ναυτιλίας (ΣΕΕΝ) στην επιστολή του στον υπουργό Οικονομικών Γιάνη Βαρουφάκη σημειώνει ότι:
 

• Οι ακτοπλοϊκές εταιρείες αντιμετωπίζουν σοβαρά οικονομικά προβλήματα λόγω συσσωρευμένων ζημιών από το 2009 οι οποίες ξεπερνούν το 1,2 δισ. € και δεν υπάρχει δυνατότητα να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στις στοιχειώδεις υποχρεώσεις τους σε περίπτωση αύξηση φόρων ή επιβολής άλλων υποχρεώσεων. Συνεπώς η αύξηση των συντελεστών του ΦΠΑ θα έχει σαν αποτέλεσμα την μετακύληση της αύξησης στους επιβάτες, με συνέπεια την αύξηση του μεταφορικού κόστους και τη μείωση της κίνησης, σημειώνει ο ΣΕΕΝ.
 
 
Επισημαίνει δε ότι από την ενδεχόμενη αύξηση των συντελεστών του ΦΠΑ δεν αναμένεται να αυξηθούν τα δημόσια έσοδα, αντίθετα είναι βέβαιο ότι θα υπάρξουν αρνητικά αποτελέσματα λόγω των πολλαπλών επιδράσεων της μείωσης της ακτοπλοϊκής κίνησης στον τουρισμό και γενικότερα στην οικονομία και στην απασχόληση των νησιών μας.
 
 
Τέλος ο ΣΕΕΝ ζητά τον χαρακτηρισμό των ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών ως υπηρεσία πρώτης ανάγκης και να ενταχθούν στον χαμηλότερο συντελεστή ΦΠΑ.