Αναφορά του Γιάννη Βρούτση στη Βουλή για το ΕΚΑΒ Μυκόνου

Αναφορά του Γιάννη Βρούτση στη Βουλή για το ΕΚΑΒ Μυκόνου

 

 

 

Στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου, ο Βουλευτής Κυκλάδων κ. Ιωάννης Βρούτσης, κατέθεσε στη Βουλή αναφορές για ζητήματα που απασχολούν τα νησιά Τήνος και Μύκονος του Νομού Κυκλάδων. 
 
Ειδικότερα:
 
Προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων κατατέθηκε ως αναφορά το έγγραφο του Δήμου Μυκόνου (α.π. 3513/5-5-2015), σχετικά με την επανεξέταση του προγράμματος εργαζομένων στο ΕΚΑΒ Μυκόνου. Στο έγγραφο του Δήμου επισημαίνονται οι ελλείψεις σε βάρδιες οδηγών ασθενοφόρου, γεγονός που σε συνδυασμό με τις αυξημένες ανάγκες που παρουσιάζονται ενόψει τουριστικής περιόδου, προκαλεί αβεβαιότητα στην παροχή της υπηρεσίας και θέτει σε κίνδυνο τη ζωή και την υγεία τόσο των μόνιμων κατοίκων όσο και των επισκεπτών του νησιού. Για το λόγο αυτό καλεί την πολιτεία να προχωρήσει στην άμεση αντιμετώπιση του προβλήματος.
 
Προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων κατατέθηκε ως αναφορά το έγγραφο του Δήμου Τήνου (α.π. 4238/21-4-2015), σχετικά με την άμεση ανάγκη στελέχωσης του Κέντρου Υγείας Τήνου. Σύμφωνα με το έγγραφο του Δήμου η λήξη της σύμβασης του τεχνολόγου ακτινολόγου σε συνδυασμό με τη σταδιακή απομάκρυνση των αγροτικών ιατρών από το νησί, δημιουργούν σοβαρά προβλήματα στη λειτουργία του Κ.Υ. του νησιού. Για το λόγο αυτό καλεί την πολιτεία να προχωρήσει στην άμεση αντιμετώπιση των προβλημάτων του Κ.Υ. Τήνου.