Στην πρόσληψη έξι οδηγών απορριμματοφόρου προχωρά ο Δήμος Μυκόνου

Στην πρόσληψη έξι οδηγών απορριμματοφόρου προχωρά ο Δήμος Μυκόνου

 

 

 

Στην πρόσληψη 6 ατόμων για την κάλυψη εποχικών, εκτάκτων και επειγουσών αναγκών στην καθαριότητα, προβαίνει ο Δήμος Μυκόνου.

 

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση κατόπιν της 07.05.2015 απόφασης του ασκών καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου και της 57/2015 απόφασης του Δήμου Μυκόνου, ο Δημος προχωρά στην πρόσληψη 6 ατόμων με σύμβαση Ι.Δ.Ο.Χ. για το χρονικό διάστημα των 2 μηνών για την κάλυψη αναγκών στην καθαριότητα λόγω έλλειψης προσωπικού καθαριότητας και για σοβαρούς λόγους δημόσιας υγείας. 

 

Συγκεκριμένα πρόκειται για ΔΕ Οδηγών Απορριμματοφόρου με ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ' κατηγορίας.

 

Οι ενδιαφερόμενοοι μπορούν να υποβάλλουν έως και την Πέμπτη 14.05.2015 αίτηση στα γραφεία του Δήμου Μυκόνου.

 

Δικαιολογητικά που απαιτούνται:

 

1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας.
2. Φωτοαντίγραφο ισχύουσας επαγγελματικής άδειας οδήγησης Γ΄ κατηγορίας.
3. Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/07.