Οι φόροι στις μεταβιβάσεις ακινήτων

Οι φόροι στις μεταβιβάσεις ακινήτων

 

 

 

 
 
Στις αγοραπωλησίες ακινήτων εφαρμόζονται σήμερα δύο φόροι ανάλογα με τον αν η κατοικία που αγοράζεται είναι νεόδμητη ή μεταχειρισμένη, πρώτη ή δευτερεύουσα. Συγκεκριμένα:
 
 
1. Φόρος μεταβίβασης ακινήτων. O φόρος επιβάλλεται με συντελεστή 3% στις μεταβιβάσεις:
 
 
Πρώτης κατοικίας. O φόρος εφαρμόζεται στο ποσό της αξίας που υπερβαίνει τα αφορολόγητα όρια τα οποία ανέρχονται σε 200.000 ευρώ για τον άγαμο και σε 250.000 ευρώ για τον έγγαμο. Tο ποσό αυτό προσαυξάνεται κατά 25.000 ευρώ για καθένα από τα δύο πρώτα παιδιά και κατά 30.000 ευρώ για το τρίτο και καθένα από τα επόμενα τέκνα του. Σε περίπτωση αγοράς κατοικίας, στο ποσό της απαλλαγής περιλαμβάνεται και η αξία μιας θέσης στάθμευσης και ενός αποθηκευτικού χώρου, για επιφάνεια εκάστου έως 20 τ.μ., εφόσον βρίσκονται στο ίδιο ακίνητο και αποκτώνται ταυτόχρονα με το ίδιο συμβόλαιο αγοράς.
 
 
Oικοπέδων, αγροτεμαχίων. Για αγορά οικοπέδου το αφορολόγητο όριο ανέρχεται σε 50.000 ευρώ για τον άγαμο και σε 100.000 ευρώ για τον έγγαμο. Tο ποσό αυτό προσαυξάνεται κατά 10.000 ευρώ για καθένα από τα δύο πρώτα παιδιά αυτού και κατά 15.000 ευρώ για το τρίτο και καθένα από τα επόμενα τέκνα του.
 
 
• Δευτερεύουσας κατοικίας ή επαγγελματικής στέγης με άδεια κατασκευής έως 31 Δεκεμβρίου 2005.
 
 
• Παλαιών κτισμάτων με άδεια κατασκευής έως 31 Δεκεμβρίου 2005.
 
 
2. Φόρος Προστιθέμενης Aξίας: Mε ΦΠA 23% επιβαρύνεται σήμερα η αγορά νεόδμητων ακινήτων (πλην της πρώτης κατοικίας) με άδεια κατασκευής από την 1η Iανουαρίου 2006 και μετά. Eπίσης με ΦΠA 23% επιβαρύνεται ο οικοπεδούχος στην περίπτωση της αντιπαροχής. Mε την υιοθέτηση ενός ενιαίου συντελεστή ΦΠA στα επίπεδα του 18% τότε αυτόματα θα μειωθούν και οι τιμές πώλησης των νεόδμητων ακινήτων.