Μειώνονται οι τιμές των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων

Μειώνονται οι τιμές των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων

 

 

 

Στη μείωση των εισιτηρίων οικονομικής ή ενιαίας θέσης επιβατών στην ακτοπλοϊα προχωρά η κυβέρνηση με απόφαση Υπουργού Ναυτιλίας Θ. Δρίτσα.
 
Με την απόφαση του υπουργού, η οποία δημοσιεύθυκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, "αναπροσαρμόζονται οι ανώτατες επιτρεπόμενες τιμές καθαρών ναύλων οικονομικής ή ενιαίας θέσης επιβατών, ιδιωτικής χρήσης επιβατικών οχημάτων μήκους μέχρι 4,25 μέτρων και ανά μέτρο μήκους φορτηγών κατά κατηγορία πλοίου, ηλικία, και κατά σύνδεση, πέραν των οποίων η τιμολόγηση θεωρείται υπερβολική και αντίκειται στο δημόσιο συμφέρον".
 
Οι νέες τιμές θα αφορούν όλες τις ακτοπλοϊκές συνδέσεις της χώρας και δεν θα έχουν εφαρμογή στις συνδέσεις στις οποίες δεν υφίσταται ανώτατη επιτρεπόμενη τιμολόγηση.
 
Επιπρόσθετα, δεν θα έχουν εφαρμογή στα εισιτήρια που έχουν ήδη εκδοθεί και καταβληθεί η αξία τους πριν από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης.