Συνεδριάζει το Σάββατο το Δ.Σ. της Τήνου

Συνεδριάζει το Σάββατο το Δ.Σ. της Τήνου

 

Με έξι θέματα στην ημερήσια διάταξη συνέρχεται σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Τήνου το Σάββατο 18 Ιανουαρίου. Αναλυτικά πρόκειται να συζητηθούν τα ακόλουθα: 

ΘΕΜΑ 1ο:
Έγκριση ένταξης της πράξης με κωδικό MIS 429989 στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση» - άξονας προτεραιότητας 2: «ΤΠΕ και βελτίωση ποιότητας Ζωής».
 
ΘΕΜΑ 2ο:
Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου «Χρωματισμοί σχολικού συγκροτήματος 2ου Δημοτικού Σχολείου Τήνου». 
 
ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση 1ου Συγκριτικού πίνακα της μελέτης «Κατασκευή έργων υποδομής σε περιοχές του εγκεκριμένου σχεδίου Δήμου Τήνου».
 
 
ΘΕΜΑ 4ο:
Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων οικον. έτους 2014, του Δημοτικού Νομικού Προσώπου «Πνευματικό Εκπολιτιστικό Κέντρο Πανόρμου ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΧΑΛΕΠΑΣ».
 
ΘΕΜΑ 5ο:
Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων Οικον. Έτους 2014, της  Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Υπηρεσιών Δήμου Τήνου.
 
ΘΕΜΑ 6ο:
Εξέταση αιτήσεων αναφορικά με ανταποδοτικά τέλη και υπηρεσίες.