Κινητό στις εξετάσεις μηδενίζει το γραπτό ακόμα κι αν δεν χρησιμοποιείται

Κινητό στις εξετάσεις μηδενίζει το γραπτό ακόμα κι αν δεν χρησιμοποιείται

 

 

 
 
Το Γ΄ Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας, με τις υπ΄ αριθμ. 1461 και 1462/2015, αποφάσεις του αποφάνθηκε ότι η κατοχή και μόνο κινητού τηλεφώνου από μαθητή, στην αίθουσα των εξετάσεων μηδενίζει το γραπτό. Η απόφαση ισχύει κατά την διάρκεια των Πανελλαδικών Εξετάσεων ανεξάρτητα αν το κινητό τηλέφωνο είναι απενεργοποιημένο ή όχι.
 
 
Σύμφωνα με την εκπαιδευτική νομοθεσία ότι οι μαθητές κατά την είσοδό τους στην αίθουσα εξετάσεων δεν επιτρέπεται να έχουν μαζί τους βιβλία, τετράδια, σημειώσεις, διορθωτικό (blanco), κινητά τηλέφωνα, υπολογιστές, ηλεκτρονικά μέσα μετάδοσης πληροφοριών, κ.λπ. Σε περίπτωση που βρεθούν στην κατοχή τους τα παραπάνω αντικείμενα το γραπτό μηδενίζεται.
 
 
Σε άλλο σημείο των δικαστικών αποφάσεων αναφέρεται ότι κινητό τηλέφωνο, πέραν από μέσο επικοινωνίας, αποτελεί ταυτόχρονα μέσο αποθήκευσης δεδομένων.
 
 
Κατά συνέπεια η απαγόρευση κατοχής κινητού τηλεφώνου κατά την διάρκεια των εξετάσεων και η συνακόλουθη κύρωση του μηδενισμού του γραπτού του κατόχου του, αποτελούν «αναλογικό περιορισμό του δικαιώματος του εξεταζομένου για ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας του και πρόσβαση στην ανώτατη εκπαίδευση».
 
 
Σύμφωνα με τις αποφάσεις του Ανωτάτου Ακυρωτικού Δικαστηρίου, τα νομοθετικά αυτά μέτρα « αφενός αποβλέπουν στην εξασφάλιση ίσων όρων συμμετοχής στις εξετάσεις όλων των εξεταζομένων, αφετέρου δε, τα αντικείμενα και τα μέσα των οποίων απαγορεύεται η κατοχή, είναι πρόσφορα να χρησιμοποιηθούν για δολίευση των εξετάσεων».