Απλές συμβουλές για τη καθημερινή μελέτη των δυσλεξικών παιδιών

Απλές συμβουλές για τη καθημερινή μελέτη των δυσλεξικών παιδιών

 

 

Είναι γεγονός ότι η καθημερινή μελέτη ενός δυσλεξικού παιδιού μπορεί να αποτελέσει πρόκληση για το ίδιο και την οικογένεια του. Η παραδοσιακή, κλασική μαθησιακή διαδικασία  δεν αποδίδει και κρίνεται απαραίτητο να δοκιμαστούν άλλοι τρόποι μάθησης. Για αυτό οι πειραματισμοί και οι δοκιμές για μια μαθησιακή προσέγγιση πιο συμβατή στο δυσλεξικό παιδί αποτελούν το ζητούμενο πολλές φορές στη μελέτη του παιδιού.
 
6+1 βοηθητικά Tips:
 
- Επιτρέψτε και εκπαιδεύσετε το παιδί να γράψει την εργασία που έχει για αυθόρμητη γραφή (σκέφτομαι και γράφω, έκθεση) στον υπολογιστή χρησιμοποιώντας διορθωτή κειμένου. Με αυτό το τρόπο θα περιοριστεί σημαντικά το άγχος για την ορθογραφία και τα γραμματικά λάθη και θα απομείνει χώρος να αποτυπωθούν οι ιδέες και η φαντασία του σχετικά με το θέμα που του έχει δοθεί.
 
- Προμηθεύσετε το δυσλεξικό παιδί με audio books. Είναι ένας φανταστικός τρόπος για να αποκαταστήσει την αρνητική σχέση που έχει αναπτύξει με το βιβλίο. Ιδιαίτερα αυτά που τα αφηγούνται ηθοποιοί και όχι ο υπολογιστής είναι τα πιο κατάλληλα. Χρησιμοποιώντας τα ακουστικά βιβλία μπορεί να έχει μπροστά του και την εκτυπωμένη μορφή του βιβλίου. Με αυτό το τρόπο όσο το παιδί διαβάζει το βιβλίο και παράλληλα ακούει την αφήγηση μπορεί να βοηθηθεί σημαντικά στην οπτική αναγνώριση των λέξεων και τη καλύτερη αναγνωστική ροή εμπλουτίζοντας παράλληλα και το λεξιλόγιο του.
 
- Επίσης ένα on line λεξικό μπορεί να γίνει ένα σημαντικό εργαλείο για το δυσλεξικό παιδί. Ο λόγος είναι ότι όταν το παιδί πληκτρολογεί τη ζητούμενη λέξη εμφανίζεται μια λίστα από προτεινόμενες λέξεις οπότε και περιορίζεται σημαντικά η πιθανότητα να μη βρει τελικά τον ορισμό που ψάχνει επειδή απλά τη γράφει λάθος.
 
- Τα βίντεο είναι μια πλούσια πηγή πληροφοριών οι οποίες δίνονται με τέτοιο τρόπο που τα δυσλεξικά παιδιά μπορούν να κατανοήσουν καλύτερα. Πολλές φορές οι γλωσσικές πληροφορίες μπερδεύουν το παιδί με μαθησιακές δυσκολίες κάτι που μπορεί να αποφευχθεί αν εμπλουτίσουμε τη διαδικασία με τη δύναμη της εικόνας και του ήχου. Έτσι το να παρακολουθήσει ένα επιστημονικό πείραμα ή μια σχετική συζήτηση μπορεί να βοηθήσει σημαντικά τα άτομα που μαθαίνουν μέσα από εικόνες.
 
- Προωθήστε τροποποιήσεις που είναι περισσότερο κατάλληλες για αυτό. Γράψτε τις προφορικές οδηγίες. Εξηγήστε περισσότερο τα πεδία που δεν είναι σαφή. Επιτρέψτε περισσότερο χρόνο στις δοκιμές.
 
- Ένα από τα πιο σημαντικά πράγματα που πρέπει κανείς να ξέρει όταν «διαβάζει» “ενα παιδί με δυσλεξία είναι ότι υπάρχουν περισσότεροι από ένας τρόπος για να φτάσεις στο ίδιο αποτέλεσμα. Έτσι θα πρέπει πάντα να υπάρχουν και άλλες εναλλακτικές μέθοδοι για να βρει τη λύση ή για να μάθει κάτι. Ένα παράδειγμα είναι η προπαίδεια που είναι ένα δύσκολο πεδίο για το δυσλεξικό παιδί και υπάρχουν διαφορετικοί τρόποι να τη μάθει όπως είναι αυτή της εικονογραφικής μεθόδου. Επίσης είναι πολύ βοηθητικό να δείχνουμε δυο τρόπους λύσης σε ένα πρόβλημα για να μπορεί να επιλέξει αυτή που κατανοεί καλύτερα.
 
Σε συνεργασία με το iator