Σήμερα ξεκίνησαν οι αιτήσεις για τις παροχές κατά της ανθρωπιστικής κρίσης

Σήμερα ξεκίνησαν οι αιτήσεις για τις παροχές κατά της ανθρωπιστικής κρίσης

 

 

Από σήμερα ξεκινάει και θα διαρκέσει έως τις 20 Μαΐου, η διαδικασία της υποβολής των αιτήσεων για τις παροχές του νόμου για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης.
 
Πιο συγκεκριμένα οι παροχές που θα δίνονται είναι:
 
1) η δωρεάν επανασύνδεση ηλεκτρικού ρεύματος και δωρεάν παροχή ηλεκτρικής ενέργειας
 
2) επιδόματος ενοικίου
 
3) επιδότηση σίτισης
 
Όσοι ενδιαφέρονται μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση μέσω της κεντρικής ιστοσελίδας του υπουργείου Εργασίας, ενώ όσοι δεν έχουν την δυνατότητα να την κάνουν ηλεκτρονικά, μπορούν να την κάνουν από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών.
 
Η πρόσβαση στην ηλεκτρονική αίτηση γίνεται με την χρήση των κωδικών του δικαιούχου στο σύστημα της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (TAXISnet).
 
Επίσης, σε κάθε ΚΕΠ θα υπάρχουν πιστοποιημένοι χειριστές ηλεκτρονικών αιτήσεων, οι οποίοι, εφόσον χρειάζεται, θα βοηθούν τους δικαιούχους στη συμπλήρωση της αίτησής τους.