Οι αιτήσεις για τις παροχές κατά της ανθρωπιστικής κρίσης ξεκινούν από Δευτέρα

Οι αιτήσεις για τις παροχές κατά της ανθρωπιστικής κρίσης ξεκινούν από Δευτέρα

 

 

 

Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων για τις παροχές του νόμου για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, ξεκινούν από Δευτέρα 20 Απριλίου.
 
Οι αιτήσεις αφορούν:
 
1) τη δωρεάν επανασύνδεση ηλεκτρικού ρεύματος και δωρεάν παροχή ηλεκτρικής ενέργειας
 
2) επιδόματος ενοικίου και
 
3) επιδότηση σίτισης
 
Η υποβολή των αιτήσεων θα διαρκέσει μέχρι τις 20 Μαΐου και θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά, είτε ιδιωτικά, είτε για όσους δεν έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ).
 
Η αίτηση θα είναι προσβάσιμη από ηλεκτρονική εφαρμογή που θα είναι προσαρτημένη στην κεντρική ιστοσελίδα του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
 
Η πρόσβαση στην ηλεκτρονική αίτηση γίνεται με τη χρήση των κωδικών του δικαιούχου στο σύστημα της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (TAXISnet).
 
Επιπλέον σε κάθε ΚΕΠ θα υπάρχουν πιστοποιημένοι χειριστές ηλεκτρονικών αιτήσεων, οι οποίοι, εφόσον χρειάζεται, θα βοηθούν τους δικαιούχους στη συμπλήρωση της αίτησής τους.