Ημερίδα για την ασφάλεια των λιμένων την Δευτέρα στη Μύκονο

Ημερίδα για την ασφάλεια των λιμένων την Δευτέρα στη Μύκονο

 

 

 
 
Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Μυκόνου διοργανώνει Ημερίδα του Ευρωπαϊκού Έργου «CYSM» στη Μύκονο την Δευτέρα 20 Απριλίου 2015 στο Πολιτιστικό Κέντρο Γρυπάρειο στην Αργύραινα - Μυκόνου.
 
 
Σκοπός της ημερίδας είναι: 
 
Συνάντηση με τους τοπικούς και εθνικούς συμμετέχοντες του έργου προκειμένου να παρουσιαστούν τα αποτελέσματα του έργου στη Μύκονο. 
Ηλεκτρονική Αξιολόγηση Σχεδίων Ασφάλειας Λ. Ε. (ΣΑΛΕ) μέσω της πλατφόρμας του έργου, βασισμένη στον κώδικα ISPS και στο ISO-27001
Ανάλυση Αποτελεσμάτων και σημεία βελτίωσης της πλατφόρμας
Παρουσιάσεις μελών του Έργου (Πανεπιστήμιο Πειραιά, ΟΛΠ Α.Ε., Singular LogicDIS, κ.α) σχετικά με θέματα ασφάλειας λιμένων
Συζήτηση συμμετεχόντων και κοινού
 
 
Πληροφορίες Δ.Λ.Τ. Μυκόνου: Νίκος Βαρδαλάχος, Τηλ. +30 22890-28933/28935 Fax. +30 22890-28934, email: navardala@mykonosports.gr / info@mykonosports.gr
 
Πληροφορίες Γρυπάρειου: Τηλεφωνα: +30 2289028636, +30 2289028637 Fax: +30 2289028645, Email: info@grypario.gr