Το ελληνικό δημόσιο εισέπραξε 812,5 εκατ. ευρώ από τα τρίμηνα έντοκα

Το ελληνικό δημόσιο εισέπραξε 812,5 εκατ. ευρώ από τα τρίμηνα έντοκα

 

 

Από τη δημοπρασία εντόκων γραμματιών τρίμηνης διάρκειας που διενήργησε σήμερα, το ελληνικό δημόσιο άντλησε το ποσό των 812,5 εκατ. ευρώ.
 
Το επιτόκιο παρέμεινε σταθερό στο 2,70% ενώ η έκδοση υπερκαλύφθηκε κατά 1,30 φορές.
 
Στα μέσα Μαρτίου η Ελλάδα σε αντίστοιχη δημοπρασία τρίμηνων εντόκων είχε αντλήσει ποσό ύψους 1,3 δισ. ευρώ.