Παράταση για τις δηλώσεις υπερδωδεκάμηνης χρήσης

Παράταση για τις δηλώσεις υπερδωδεκάμηνης χρήσης

 

 

 

Η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος των υπόχρεων της παραγράφου 4 του άρθρου 2 και της παραγράφου 1 του άρθρου 101 του ν.2238/1994 με έναρξη εργασιών εντός του έτους 2013 και λήξη της πρώτης υπερδωδεκάμηνης χρήσης εντός του έτους 2014, έπειτα από απόφαση της Γενικής Γραμματέως Δημοσίων Εσόδων Κατερίνας Σαββαϊδου, παρατείνεται μέχρι και τις 30 Ιουνίου.
 
Στην περίπτωση των υπόχρεων της παραγράφου 4 του άρθρου 2 (Ο.Ε., Ε.Ε., κ.λπ.), η δήλωση φορολογίας εισοδήματος που αφορά στην ελάσσονα περίοδο με έναρξη εντός του 2013, θα υποβάλλεται χειρόγραφα στη Δ.Ο.Υ. μέχρι την ως άνω ημερομηνία.