Επιμορφωτικά προγράμματα Τεχνικού Ασφαλείας από το Επιμελητήριο Κυκλάδων

Επιμορφωτικά προγράμματα Τεχνικού Ασφαλείας από το Επιμελητήριο Κυκλάδων

 

 

 

Επιμορφωτικά προγράμματα σε θέματα άσκησης καθηκόντων Τεχνικού Ασφαλείας πρόκειται να ξεκινήσουν σε Νάξο, Θήρα, Πάρο, Μήλο, Άνδρο, Τήνο, Μύκονο και Σύρο από το Επιμελητήριο Κυκλάδων.
 
Έπειτα από την πρόσφατη έκδοση της Υπουργικής Απόφασης και της σχετικής Εγκυκλίου Εφαρμογής, το Επιμελητήριο Κυκλάδων κατόπιν αιτήματος στο Υπουργείο Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, πρόκειται να διεξάγει σεμινάρια μέσω τηλεδιάσκεψης.
 
Η επιμόρφωση του εργοδότη ή του εργαζόμενου της επιχείρησης δίνει τη δυνατότητα στον συμμετέχοντα να αναλάβει τα καθήκοντα Τεχνικού Ασφαλείας. Η σχετική νομοθεσία ορίζει ως υποχρεωτική τη χρήση υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας από κάθε επιχείρηση που απασχολεί προσωπικό.
 
Για όσους έχουν ήδη εισέλθει στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ αλλά δεν έχουν πραγματοποιήσει την επιμόρφωση, παρέχεται το χρονικό διάστημα έως και τις 30 Ιουνίου 2015 προκειμένου να έχουν ολοκληρώσει την επιμορφωσή τους.
 
Αντίθετα όσοι εισέρχονται για πρώτη φορά στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ, παρέχεται διάστημα 6 μηνών προκειμένου να έχουν ολοκληρώσει την επιμορφωσή τους.
 
Μετά την παρέλευση του αντίστοιχου χρονικού διαστήματος θεωρείται ότι δεν πληρούνται οι σχετικές προϋποθέσεις και πρέπει να αναζητηθούν υπηρεσίες Τεχνικού Ασφαλείας από εξωτερικό πρόσωπο ή υπηρεσία (ΕΞΥΠΠ) μέχρις ότου επιμορφωθεί ο ίδιος ο εργοδότης ή εργαζόμενος.
 
Τα επιμορφωτικά προγράμματα χωρίζονται σε δύο κατηγορίες. Στο πρόγραμμα για την "Επιμόρφωση των εργοδοτών" τα οποία είναι διάρκειας 10 ωρών, για επιχειρήσεις μικρής επικινδυνότητας, οι οποίες υπάγονται στην Γ' κατηγορία και το πρόγραμμα για την "Επιμόρφωση εργοδοτών και εργαζομένων", διάρκειας 35 ωρών, για επιχειρήσεις μεσαίας επικινδυνότητας οι οποίες υπάγονται στην Β' κατηγορία.