Αειφόρος ανάπτυξη και φυσικοί πόροι στα νησιά θέμα ημερίδας στις 29 Απριλίου

Αειφόρος ανάπτυξη και φυσικοί πόροι στα νησιά θέμα ημερίδας στις 29 Απριλίου

 

 

 
 
Ημερίδα με θέμα "Μικρά νησιά και Φυσικοί πόροι" που αφορά την διαχείριση κρίσιμων ζητημάτων Οικονομίας, Περιβάλλοντος και Κοινωνίας με βάση τις αρχές της Αειφόρου Ανάπτυξης, διοργανώνουν το CISD (Παρατηρητήριο Πολιτών για την Αειφόρο Ανάπτυξη) και το ΕΔΜΝ (Ειδικό Δίκτυο Μικρών Νησιών), την Τετάρτη, 29 Απριλίου 2015.
 
 
Σκοπός της Ημερίδας είναι η ανάδειξη της ποικιλίας και πολυμορφίας του Φυσικού Πλούτου των Μικρών Νησιών, ως κύριο παραγωγικό και αναπτυξιακό πόρο, αλλά και της ανάγκης περαιτέρω προστασίας του με ταυτόχρονη αξιοποίηση από τους ίδιους τους νησιώτες, στο πνεύμα της Αειφόρου Ανάπτυξης.
 
 
Το αντικείμενο αν και αφορά στο σύνολο του νησιωτικού χώρου, επικεντρώνεται εν προκειμένω στα Μικρά Νησιά που έχουν απόλυτη προτεραιότητα, καθώς διαχρονικά έχουν τεθεί στο περιθώριο του ενδιαφέροντος της Πολιτείας παρά τον κρίσιμο Εθνικό ρόλο τους, την έμμεση αλλά τεράστια συμβολή τους στη διαμόρφωση του τουριστικού «μύθου» της χώρας, την άμεση δυνατότητα αειφορικής ανάπτυξης σύμφωνα με τις Οδηγίες της ΕΕ.
 
 
Η διαπραγμάτευση του αντικειμένου δεν θα περιορισθεί στις εισηγητικές ομιλίες εξειδικευμένων επιστημόνων αλλά προσβλέπει στην ενεργό συμμετοχή των προσκεκλημένων Κυβερνητικών και κυρίως των Περιφερειαρχών και Δημάρχων.