22 θέσεις 5μηνης εργασίας στο Δήμο Μυκόνου

22 θέσεις 5μηνης εργασίας στο Δήμο Μυκόνου

 

 

 

 

Τη Μεγάλη Δευτέρα ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα σε Δήμους, σε θέσεις πλήρους απασχόλησης για το χρονικό διάστημα των πέντε μηνών.
 
Η υποβολή των αιτήσεων θα διαρκέσει έως και τη Δευτέρα 27 Απριλίου στις 12:00 το μεσημέρι, ενώ η αίτηση γίνεται αποκλειστικά μέσω διαδικτύου, στον ιστότοπο του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr), όπου ο ενδιαφερόμενος συμπληρώνει και υποβάλει ηλεκτρονικά την ειδική αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα.
 
Δικαίωμα υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης στο πρόγραμμα έχουν μόνο οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ που ανήκουν σε τουλάχιστον μία από τις παρακάτω κατηγορίες:
 
1. εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς και οι σύζυγοι αυτών είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ,
 
2. εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη μονογονεϊκών οικογενειών, στις οποίες δεν εργάζεται κανείς, 
 
3. εγγεγραμμένοι μακροχρόνια άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ,
 
4. άνεργοι πτυχιούχοι ΑΕΙ Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού τομέα εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, για την κάλυψη θέσεων με βάση τα τυπικά προσόντα τους, 
 
5. εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ άνω των 29 ετών.
 
Οι θέσεις που έχουν εγκριθεί για το Δήμο Μυκόνου είναι 22 και είναι οι εξής:
 
1 θέση ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού
1 θέση ΠΕ Οικονομικού
1 θέση ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών 
1 θέση ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού 
9 θέσεις ΔΕ Διοικητικού
1 θέση ΔΕ Κλητήρων - Οδηγών (+ άδεια οδήγησης κατηγορία Β)
1 θέση ΔΕ Ηλεκτρολόγων
1 θέση ΔΕ Ελαιοχρωματιστών 
1 θέση ΔΕ Μαγείρων 
1 θέση ΔΕ Οικοδόμων 
2 θέσεις ΔΕ Φυλακών
2 θέσεις ΥΕ Γενικών Καθηκόντων
 
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία μπορείτε να απευθύνεστε στα τηλέφωνα του  Δήμου 2289023988 ή 2289028411 καθώς και στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ.