Αλλαγές στις φορολογικές δηλώσεις

Αλλαγές στις φορολογικές δηλώσεις

 

 

 

Το χέρι βαθιά στην τσέπη θα αναγκαστούν να βάλουν εκατοντάδες χιλιάδες φορολογούμενοι, σε σχέση με άλλες χρονιές, για να στηριχθεί στο σκέλος των εσόδων του προϋπολογισμού.
 
Οι επιβαρύνσεις αυτές είτε έχουν ήδη θεσπιστεί είτε βρίσκονται καθ' οδόν στο πλαίσιο της αναζήτησης χρήματος από την κυβέρνηση ούτως ώστε να επιτευχθούν οι φετινοί δημοσιονομικοί στόχοι.
 
Η φετινή φορολογική δήλωση επιφυλάσσει δυσάρεστες εκπλήξεις για συγκεκριμένες κατηγορίες φορολογουμένων.
 
1. Αγρότες: Από τα εισοδήματα του 2014 οι αγρότες λογίζονται ως επιχειρηματίες και το καθαρό εισόδημά τους αναμένεται να φορολογηθεί με συντελεστή 13% από το πρώτο ευρώ. Για παράδειγμα, όπως αναφέρει το capital.gr, ένας αγρότης, κτηνοτρόφος ή ψαράς που το 2014 είχε καθαρό εισόδημα ύψους 5.000 ευρώ θα κληθεί να πληρώσει φόρο εισοδήματος (μαζί με την προκαταβολή 55%) ύψους 1.007,5 ευρώ. Πόσο φόρο είχε πληρώσει για το ίδιο εισόδημα πέρυσι; Μηδέν. Και αυτό διότι οι αγρότες για το εισόδημα του 2012 φορολογούνταν με την κλίμακα των μισθωτών και των συνταξιούχων και έτσι είχαν έμμεσο αφορολόγητο όριο έως και 9.550 ευρώ.
 
2. Μισθωτοί και «μπλόκάκια»: Εκείνοι που θα δουν «φουσκωμένο» τον φόρο είναι και οι μισθωτοί με χαμηλό εισόδημα από μισθούς, οι οποίοι αμοίβονται με «μπλοκάκι». Από τη φετινή φορολογική δήλωση το εισόδημα από μπλοκάκι όσων είναι και μισθωτοί φορολογείται υποχρεωτικά με την κλίμακα των ελευθέρων επαγγελματιών, δηλαδή με συντελεστή 26% από το πρώτο ευρώ. Με βάση όσα ίσχυαν έως και το εισόδημα του 2013 το εισόδημα από το μπλοκάκι, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, φορολογούνταν και για όσους είχαν εισόδημα από μισθούς, με βάση την κλίμακα των μισθωτών και των συνταξιούχων.
 
Έτσι, πρόκειται να επιβαρυνθούν όσοι έχουν χαμηλό εισόδημα από μισθούς και έχουν και εισόδημα από μπλοκάκι αφού θα φορολογηθούν απευθείας με συντελεστή 26%, ενώ με το προηγούμενο καθεστώς καρπώνονταν το έμμεσο αφορολόγητο των 9.550 ευρώ.
 
3. Μισθωτοί με παροχές σε είδος: Η τρίτη κατηγορία φορολογουμένων είναι οι μισθωτοί που λαμβάνουν και παροχές σε είδος από τον εργοδότη τους, εφόσον αυτές δεν προβλέπονται στη σχετική συλλογική σύμβαση εργασίας. Για παράδειγμα, παροχές όπως η κάλυψη κόστους παιδικού σταθμού, ενοικίου ή ασφάλειας ζωής θεωρείται παροχή σε είδος, προστίθεται στο εισόδημα και φορολογείται.