ΟΑΕΔ: 32.433 θέσεις απασχόλησης στους Δήμους

ΟΑΕΔ: 32.433 θέσεις απασχόλησης στους Δήμους

 

 

 

Στη δημιουργία 32.433 θέσεων πλήρους απασχόλησης, μέσω της πρόσληψης προσωπικού για χρονικό διάστημα πέντε μηνών στους Δήμους της Χώρας, αφορά η πρώτη Δημόσια Πρόσκληση για τα Προγράμματα Κοινωφελούς Χαρακτήρα.
 
Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους, εγγεγραμμένους στο μητρώο του ΟΑΕΔ, ανέργους, ηλικίας 18 ετών και άνω, πρόκειται να ξεκινήσει τη Μεγάλη Δευτέρα από τις 10:00 το πρωί μέχρι και λήγει τη Δευτέρα 27 Απριλίου στις 12:00 το μεσημέρι.
 
Η υποβολή των αιτήσεων γινεται αποκλειστικά μέσω διαδικτύου στον ιστότοπο του ΟΑΕΔ πατώντας το σχετικό πεδίο "καταχώρησης ηλεκτρονικών αιτήσεων".
 
Δικαίωμα υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων στα προγράμματα Κοινωφελούς Χαρακτήρα έχουν μόνο οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ που ανήκουν σε μια από τις παρακάτω κατηγορίες:
 
1. Εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ., μέλη οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς και οι σύζυγοι αυτών, ομοίως, είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ
 
2. Εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη μονογονεϊκών οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς.
 
3. Εγγεγραμμένοι ως μακροχρόνια άνεργοι στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ
 
4. Άνεργοι πτυχιούχοι ΑΕΙ Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού τομέα εγγεγραμμένοι στο μητρώο του ΟΑΕΔ, για την κάλυψη θέσεων με βάση τα τυπικά προσόντα τους, όπως αυτά αναλύονται στο Παράρτημα II της Δημόσιας Πρόσκλησης.
 
5. Εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ άνω των 29 ετών.
 
Οι ωφελούμενοι επιλέγονται και κατατάσσονται στον Πίνακα Κατάταξης Ανέργων, με βάση τα πέντε αντικειμενικά κριτήρια κατάταξης:
 
1. Το χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας ωφελουμένου με ανώτατο όριο τους 36 μήνες.
 
2. Το χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας του/της συζύγου των ανέργων της πρώτης κατηγορίας, με ανώτατο όριο τους 36 μήνες.
 
3. Το ετήσιο εισόδημα, ατομικό ή οικογενειακό.
 
4. Την ηλικία.
 
5. Τον αριθμό των ανήλικων τέκνων.