Συμμετοχή του Πολιτιστικού Λαογραφικού Συλλόγου Γυναικών στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα “GIOVANNA”

Συμμετοχή του Πολιτιστικού Λαογραφικού Συλλόγου Γυναικών στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα “GIOVANNA”

 

 

 

Ο Πολιτιστικός Λαογραφικός Σύλλογος Γυναικών Μυκόνου  συμμετέχει στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα GIOVANNA  μαζί με άλλους συλλόγους και φορείς από την Ισπανία, Γαλλία, Σουηδία και Πορτογαλία. 
 
Τα μέλη του Λαογραφικού Πολιτιστικού Συλλόγου Γυναικών Μυκόνου ξεκινούν τις προετοιμασίες για το  τρίτο συνέδριο του Προγράμματος που  θα πραγματοποιηθεί στη Γαλλία τον Απρίλη το 2015. Ήδη προηγήθηκαν δυο προπαρασκευαστικά συνέδρια στην Ισπανία και τη Σουηδία όπου αναπτύχθηκαν τοπικά σχέδια για δραστηριότητες σχετικές με τη δια βίου μάθηση των γυναικών. 
 
Το πρόγραμμα GIOVANNA επιχειρεί  μια πρώτη καταγραφή της γυναικείας δραστηριότητας σε εθελοντικά προγράμματα στην Ευρώπη. Επίσης διερευνά τη συμμετοχή της γυναίκας σε καθημερινές δραστηριότητες που οδηγούν σε νέες μαθησιακές εμπειρίες. Έμφαση δίνεται επίσης σε πρακτικές ενδυνάμωσης και ενθάρρυνσης των γυναικών σε προγράμματα δια βίου μάθησης. 
 
Η συμμετοχή στο πρόγραμμα GIOVANNA το οποίο και χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα GROUNDTVING –Δια Βίου Μάθηση , αποτελεί μια μεγάλη τιμή για το Σύλλογο μας. Ο  Πολιτιστικός Λαογραφικός Σύλλογος Γυναικών Μυκόνου  επιλέχθηκε να εκπροσωπήσει την Ελλάδα  μετά από ανοιχτό διαγωνισμό στον οποίο και κατατέθηκαν πολλές προτάσεις από όλα τα μέρη της Ελλάδας. 
 
Η επιλογή του Συλλόγου για τη συμμετοχή σε ένα τέτοιο πρόγραμμα αναδεικνύει τη δυναμικότητα της γυναίκας στη Μύκονο καθώς και το Ευρωπαϊκό ενδιαφέρον για τη γυναικεία εθελοντική δραστηριότητα στο νησί μας.  Αποτελεί δε ευκαιρία ανάδειξης του τοπικού πολιτισμού μας σε Ευρωπαϊκό επίπεδο. 
 
Το Πρόγραμμα GIOVANNA παρέχει τη δυνατότητα στο Σύλλογο μας να συμμετάσχει σε ένα Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα που ενισχύει την ανταλλαγή καλών πρακτικών ανάμεσα σε Ευρωπαϊκούς συλλόγους και φορείς.
 
Μέσω της συμμετοχής αυτής, ο Σύλλογος μας προωθεί τις δραστηριότητες του σε Ευρωπαϊκό επίπεδο και αναδεικνύει το ανθρώπινο και δημιουργικό πρόσωπο της Μυκόνου. Ήδη στις προηγούμενες συναντήσεις παρουσιάστηκαν διάφοροι τομείς οπού οι γυναίκες της Μυκόνου κατέχουν σημαντικό ρόλο όπως  ο τουρισμός, η αγροτική ζωή και η διατήρηση της παράδοσης.
 
Στη φωτογραφία, οι γυναίκες του Πολιτιστικού Λαογραφικού Συλλόγου Γυναικών Μυκόνου μαζί με άλλα μέλη των φορέων του Προγράμματος GIOVANNA.