Μέσω internet η ανανέωση της κάρτας ανεργίας

Μέσω internet η ανανέωση της κάρτας ανεργίας

 

 

 

Μετά τις 4 Ιανουαρίου του 2016, σύμφωνα με απόφαση του αντιπροέδρου του ΟΑΕΔ, η ανανέωση της κάρτας ανεργίας πρόκειται να γίνεται αποκλειστικά μέσω internet και με τη χρήση κωδικών πρόσβασης που σήμερα είναι προαιρετικοί, η ανανέωση της κάρτας ανεργίας, αλλά και η υποβολή αιτήσεων για όλες τις παροχές από τον ΟΑΕΔ.
 
Οι αιτήσεις για επίδομα ανεργίας, λήψη επιδόματος μακροχρόνιας ανεργίας και του βοηθήματος σε ασφαλισμένους των ΟΑΕΕ, ΕΤΑΑ και ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, θα αποτελούν εξαίρεση.
 
Στην απόφαση επισημαίνεται ότι "οι δικαιούχοι των παροχών θα έχουν την ευθύνη της πλήρους και ορθής συμπλήρωσης της ηλεκτρονικής τους αίτησης, η οποία θα έχει ισχύ υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986".