Έλεγχοι σε γυμναστήρια και αθλητικές σχολές των Κυκλάδων από ειδική επιτροπή της Περιφέρειας

Έλεγχοι σε γυμναστήρια και αθλητικές σχολές των Κυκλάδων από ειδική επιτροπή της Περιφέρειας
 
 
Πιάνει δουλειά η Ειδική Επιτροπή Πιστοποίησης και Ελέγχου ιδιωτικών γυμναστηρίων ή ιδιωτικών σχολών εκμάθησης αθλημάτων στην Περιφερειακή Ενότητα Κυκλάδων. Η επιτροπή συγκροτήθηκε σε Σώμα με απόφαση του αντιπεριφερειάρχη Κυκλάδων Γιώργου Λεονταρίτη και έχει ως έργο την προστασία της υγείας των εκγυμναζόμενων και την ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών από τα ιδιωτικά γυμναστήρια ή ιδιωτικές αθλητικές σχολές που λειτουργούν στις Κυκλάδες και αναλυτικότερα:
 
 
  1. Ο έλεγχος καταλληλότητας των ιδιωτικών γυμναστηρίων ή ιδιωτικών αθλητικών σχολών των Περιφερειακών Ενοτήτων Σύρου, Κέας-Κύθνου και Μυκόνου. 
  2. Η εντολή ελέγχου καταλληλότητας των ιδιωτικών γυμναστηρίων ή ιδιωτικών αθλητικών σχολών των υπολοίπων νήσων των Κυκλάδων προς τις Υποεπιτροπές Ελέγχου, όπως ορίζονται παρακάτω.
  3. Η υποβολή έκθεσης καταλληλότητας στο χωρικό Αντιπεριφερειάρχη.
  4. Η διενέργεια των απαραίτητων δειγματοληπτικών, έκτακτων καθώς καιπεριοδικών ελέγχων στα ιδιωτικά γυμναστήρια ή ιδιωτικές αθλητικές σχολές που λειτουργούν στις Κυκλάδες.

 

Επίσης συγκροτήθηκαν οι Υποεπιτροπές Ελέγχου για κάθε Περιφερειακή Ενότητα των Κυκλάδων και συγκεκριμένα για τις Π.Ε. Άνδρου, Νάξου, Θήρας, Πάρου, Τήνου και Μήλου.
 
 
Οι παραπάνω υποεπιτροπές θα λειτουργούν υποβοηθητικά της Ειδικής Επιτροπής Πιστοποίησης και Ελέγχου, διενεργώντας κατ’ εντολή της ελέγχους καταλληλότητας των ιδιωτικών γυμναστηρίων ή ιδιωτικών αθλητικών σχολών εκμάθησης αθλημάτων της περιοχής ευθύνης της κάθε Περιφερειακής Ενότητας και υποβάλλοντας προς αυτήν τις σχετικές εισηγήσεις. Κατά περίπτωση απαιτείται η εκτός έδρας μετακίνησή τους για έλεγχο στα νησιά τα υπαγόμενα στην περιοχή ευθύνης της Περιφερειακής τους Ενότητας.