Από σήμερα ξεκινούν οι αιτήσεις για τη ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων στο ΙΚΑ

Από σήμερα ξεκινούν οι αιτήσεις για τη ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων στο ΙΚΑ

 

 

 

Από σήμερα, Πέμπτη 26 Μαρτίου, θα μπορούν οι οφειλέτες με ληξιπρόθεσμα χρέη στο ΙΚΑ να καταθέσουν αίτηση υπαγωγής στη λεγόμενη ρύθμιση των 100 δόσεων.
 
Η ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων για τους οφειλέτες του ΟΑΕΕ για ρύθμιση, θα είναι από τις 2 Απριλίου χωρίς αλλαγές σε ότι αφορά στα χρέη ατόμων που είναι υπό συνταξιοδότηση (παραμένουν τα 20.000 ευρώ ως επιτρεπόμενο όριο οφειλής για συνταξιοδότηση).
 
Για την υποβολη αιτήσεων υπαγωγής στη νέα ρύθμιση, καταληκτική ημερομηία ορίζεται η 30η Απριλίου 2015.
 
Συγκεκριμένα, στην εν λόγω ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών στo IKA υπάγονται οι ασφαλιστικές οφειλές που κατέστησαν ληξιπρόθεσμες στις 2 Μαρτίου 2015, που αφορούν δηλαδή σε εισφορές μισθολογικών περιόδων έως και τον Ιανουάριο 2015, αλλά και οφειλές που έχουν ήδη υπαχθεί σε υφιστάμενες ρυθμίσεις.
 
Αντίστοιχα για τον Ο.Α.Ε.Ε., μπορούν να ενταχθούν οφειλές που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες, έως τις 31/12/2014 και για τον Ο.Γ.Α. οφειλές χρονικής περιόδου έως τις 30/06/2014. Απαραίτητη προϋπόθεση για την υπαγωγή στην παρούσα ρύθμιση είναι η καταβολή των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών από 01.03.2015 και εφεξής.
 
Όπως τονίζεται και στην επιστολή του ΙΚΑ, η συγκεκριμένη ρύθμιση αποτελεί για τους οφειλέτες, μια «τελευταία ευκαιρία».
 
Οι αιτήσεις για την υπαγωγή στη νέα ρύθμιση σε ό,τι αφορά στις οφειλές στο ΙΚΑ θα υποβάλλονται απευθείας στις Ταμειακές Υπηρεσίες των Υποκαταστημάτων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και στα κατά τόπο αρμόδια περιφερειακά ΚΕΑΟ.
 
Το σύνολο της οφειλής (κύρια οφειλή και προσαυξήσεις) κεφαλαιοποιείται τον προηγούμενο της ρύθμισης μήνα (στην κεφαλαιοποιημένη οφειλή συμπεριλαμβάνονται και οι οφειλές του Ιανουαρίου 2015). Εάν η οφειλή είναι άνω των 5.000 ευρώ προσαυξάνεται με 0,25% μηνιαία (χωρίς οποιαδήποτε άλλη επιβάρυνση, προσαύξηση ή ποινή). Για οφειλές κάτω των 5.000 ευρώ δεν επιβάλλεται καμία μηνιαία προσαύξηση.
 
Ο αριθμός των μηνιαίων δόσεων μπορεί να φτάσει μέχρι τις 100, με ελάχιστο ποσό καταβολής τα 50 ευρώ. Με τον νέο νόμο δίνεται στους οφειλέτες η δυνατότητα διακανονισμού των οφειλών με εξαιρετικά ευνοϊκούς όρους και σε αριθμό δόσεων που οι ίδιοι θα επιλέξουν, απολαμβάνοντας σημαντικές εκπτώσεις σε πρόστιμα, προσαυξήσεις και λοιπές επιβαρύνσεις που φθάνουν ως και την πλήρη απαλλαγή.