Την απαγόρευση κυκλοφορίας οχημάτων στην χώρα προτείνει η επιτροπή Ποιότητας Ζωής. Ρυθμίσεις για την τροφοδοσία των καταστημάτων

Την απαγόρευση κυκλοφορίας οχημάτων στην χώρα προτείνει η επιτροπή Ποιότητας Ζωής. Ρυθμίσεις για την τροφοδοσία των καταστημάτων

 

 
 
Την αναγκαιότητα να οριστεί ωράριο επιτρεπομένης κυκλοφορίας των οχημάτων στο ιστορικό κέντρο του παραδοσιακού οικισμού της Μυκόνου έθεσε στην τελευταία συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ο Πρόεδρος της αντιδήμαρχος Μίλτος Ατζαμόγλου. Ο κ. Ατζαμόγλου εξέφρασε την πεποίθηση ότι μια τέτοια απόφαση είναι απαραίτητη ώστε να αποσυμφορηθεί το ιστορικό κέντρο της χώρας και να αναβαθμιστεί η ζωή των κατοίκων και των επισκεπτών του νησιού, όπως και για να δοθεί ώθηση στην τουριστική ανάπτυξη του.
 
 
Η πρόταση που θα συζητηθεί προς ψήφιση στο Δημοτικό Συμβούλιο αφορά την διέλευση των οχηµάτων τροφοδοσίας των καταστηµάτων εντός της Χώρας Μυκόνου κατά τις ώρες 06:00΄ το πρωί έως 13:00΄ το µεσηµέρι και µε την εξής κατεύθυνση: 
 
 
α) τα επαγγελµατικά οχήµατα που εισέρχονται από Φάµπρικα: 
 
 
• Με κατεύθυνση προς Αλευκάνδρα θα είναι άνοδος και κάθοδος αλλά χωρίς δικαίωµα ανόδου στην οδό Μητροπόλεως. 
 
 
• Με κατεύθυνση προς Λάκκα και µέχρι την πλατεία ο δρόµος θα είναι διπλής κατεύθυνσης. Από την οδό Β. Ηπείρου ο δρόµος θα είναι µονής κατεύθυνσης προς, ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ - 2 - ΑΡ.ΑΠΟΦ. 3Γ/2015 είτε την Μητροπόλεως είτε την οδό Ενόπλων ∆υνάµεων. 
 
 
• Η οδός Αγίου Ευθυµίου θα είναι µόνο άνοδος προς Φάµπρικα. 
 
 
• Από τη Μητροπόλεως τα οχήµατα θα µπορούν να εισέρχονται προς τη Λίµνη και θα εξέρχονται από την Αλευκάνδρα. 
 
 
• Όσα οχήµατα θα έχουν κατεύθυνση προς την Ενόπλων ∆υνάµεων (Τρία Πηγάδια) θα συνεχίζουν στο Ματογιάννι και θα εξέρχονται προς τον Γιαλό και θα βγαίνουν από τον ΟΤΕ. β) τα επαγγελµατικά οχήµατα που εισέρχονται από τον ΟΤΕ και Καµινάκι: 
 
 
• Με κατεύθυνση προς την Παραπορτιανή είτε την πλατεία Αγίου Ιωάννη Μπαρκιάς θα εξέρχονται από την ίδια κατεύθυνση που εισήλθαν δηλαδή προς τον ΟΤΕ. 
 
 
• Με κατεύθυνση προς το Γουµενιό τα οχήµατα θα εισέρχονται από την πλατεία Μαντώς Μαυρογένους και την οδό ∆ηµητρίου Μαυρογένους, θα κατεβαίνουν τους Αγίους Σαράντα και την οδό Καλογερά και στην Τράπεζα Άλφα θα ακολουθούν υποχρεωτική πορεία εξόδου (θα στρίβουν στο Ματογιάννι) προς τον Γιαλό. 
 
 
Ο Πρόεδρος καλεί όποιον ενδιαφερόµενο, να καταθέσει εγγράφως τις απόψεις και προτάσεις του προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Μυκόνου προκειµένου να ληφθεί η τελική απόφαση.