Μύκονος: Οι παραλίες στο επίκεντρο της ερχόμενης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου - Αναλυτικά τα θέματα

Μύκονος: Οι παραλίες στο επίκεντρο της ερχόμενης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου - Αναλυτικά τα θέματα

 

 

 

 
 
Για την προσεχή Τρίτη 24 Μαρτίου έχει προγραμματιστεί η επόμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μυκόνου. Ανάμεσα στα θέματα που θα συζητηθούν το ενδιαφέρον έγκειται σε δύο που αφορούν στις παραλίες.
 
 
Το πρώτο αφορά την εξέταση αιτήματος ιδιώτη με την συγκέντρωση 1050 υπογραφών για την προστασία των παραλιών της Μυκόνου και το δεύτερο την κατάταξη των παραλιών της Μυκόνου με διαβάθμιση από ένα έως πέντε αστέρια ανάλογα με τον βαθμό της ανάπτυξης και της επισκεψιμότητάς τους.
 
 
Ενδιαφέρον επίσης παρουσιάζει και η συζήτηση για την έγκριση αναγκαιότητας τεχνικού συμβούλου για την εκπόνηση και παρακολούθηση ολοκληρωμένου προγράμματος Τουριστικής Προβολής του Δήμου Μυκόνου. 
 
 
Αναλυτικά τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι: 
 
 
1) Περί της 1ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού του Δήμου Μυκόνου έτους 2015 και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης, με την υποβολή της με αρ. 20/2015 Απόφασης της Ο. Ε του Δήμου Μυκόνου.
2) Περί της 1ης Αναμόρφωσης Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Μυκόνου έτους 2015.
3) Περί διάθεσης πίστωσης για την επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών στους Γουργουρίνη Δημήτριο και Γυφτοκώστα Κων/νο.
4) Περί διαγραφής παραστατικών από τους πίνακες της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Μυκόνου και παραγραφή υποχρεώσεων του Δήμου λόγω παρέλευσης 5ετίας.
5) Περί εξέτασης αιτήματος Ξυδάκη Αναστασίου του Νικ., κατόπιν συλλογής 1050 υπογραφών σχετικά με την προστασία παραλιών της Μυκόνου.
6) Περί κατάταξης Παραλιών της Μυκόνου, με διαβάθμιση από 1 έως 5 αστέρια, κατόπιν του με αρ. 988/5-3-2015 εγγράφου της Περιφερ. Δ/νσης Δημόσιας Περιουσίας Αιγαίου του Υπουργείου Οικονομικών.
7) Περί έγκρισης αναγκαιότητας και σκοπιμότητας ανάθεσης της εργασίας τεχνικού συμβούλου για την εκπόνηση και παρακολούθηση ολοκληρωμένου Προγράμματος Τουριστικής Προβολής 2015-2017.  
8) Εξέταση διαφόρων θεμάτων, εγγράφων, αιτήσεων κ.λ.π.