Έκλεισε μία ακόμη εκκρεμότητα του παρελθόντος στον Δήμο Μυκόνου

Έκλεισε μία ακόμη εκκρεμότητα του παρελθόντος στον Δήμο Μυκόνου

 
 
Ένα ακόμη από τα θέματα που απασχόλησαν το προηγούμενο διάστημα τον Δήμο Μυκόνου πήρε τον δρόμο του. Όπως αναφέρει ο Δήμαρχος Κωνσταντίνος Κουκάς, ενώ 3 χρόνια τώρα ο ΟΑΕΔ, μέσω προγραμματικών συμβάσεων, εξυπηρετούνταν από τον Δήμο μας (προσωπικό, χαρτική ύλη κτλ) δεν είχε καταβάλλει το συμφωνηθέν αντίτιμο. Οι λόγοι ήταν ότι αφενός μάλλον κανείς δεν αναζήτησε την σχετική εξόφληση και αφετέρου η απαιτούμενη γραφειοκρατική διαδικασία με την οποία κανείς δεν είχε ασχοληθεί. 
 
 
Με το από 26/02/2015 σχετικό έγγραφο του ΟΑΕΔ πληροφορούμαστε ότι ο Δήμος Μυκόνου  μετά από τις ενέργειες που κατέβαλλε  εξοφλήθηκε και ότι έκλεισε ακόμη μια εκκρεμότητα του παρελθόντος. Συγκεκριμένα πρόκειται για το ποσό των 9.000€ που αφορά αμοιβή για τις προγραμματικές συμβάσεις που υπεγράφησαν μεταξύ του ΟΑΕΔ και του Δήμου Μυκόνου για την λειτουργία ανταποκριτή ΟΑΕΔ για το χρονικό διάστημα α) 1-11-2011 έως 31-10-2012 β) 1-11-2012 έως 31-102013 και γ) 1-11-2013 έως 31-10-2014. 
 
 
Πηγή: Μykonos news