Πραγματοποιήθηκε σύσκεψη εργασίας με θέμα

Πραγματοποιήθηκε σύσκεψη εργασίας με θέμα

 

Σύσκεψη εργασίας πραγματοποιήθηκε στον Πειραιά με θέμα τις Πολιτικές Κρουαζιέρας και την Ανταλλαγή Απόψεων μεταξύ των πρώτων σε επισκεψιμότητα λιμένων κρουαζιέρας της Χώρας, Πειραιάς, Μύκονος, Σαντορίνη, και της Ένωσης Λιμένων Ελλάδος (ΕΛΙΜΕ). 
 
Η σύσκεψη διεξήχθη στα πλαίσια της πολιτικής της ΕΛΙΜΕ για την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και εμπειρίας μεταξύ των μελών της αλλά και την χάραξη συγκεκριμένων δράσεων και στρατηγικής για θέματα κοινού ενδιαφέροντος, καθώς και την διαμόρφωση κοινής στρατηγικής.
 
Στη σύσκεψη συμμετείχαν οι Πρόεδροι τόσο της Ένωσης Λιμένων Ελλάδος (ΕΛΙΜΕ), του Οργανισμού Λιμένος Πειραιά, αρμόδια στελέχη των Οργανισμών, μαζί με τους Προέδρους και στελέχη των Δ.Σ των Δημοτικών Λιμενικών Ταμείων Μυκόνου και Θήρας, με τους Δημάρχους των δυο " leader "νησιών στην ελληνική κρουαζιέρα.