Αλλαγές στις προαγωγικές εξετάσεις του Λυκείου

Αλλαγές στις προαγωγικές εξετάσεις του Λυκείου

 

 

 

Αλλαγές πρόκειται να γίνουν φέτος στις γραπτές προαγωγικές εξετάσεις και στον τρόπο προαγωγής των μαθητών Α' και Β' τάξεων Ημερήσιου Γενικού Λυκείου και Α΄, Β' και Γ΄τάξεων Εσπερινού Γενικού Λυκείου.
 
Σύμφωνα με την εγκύκλιο τα θέματα των προαγωγικών εξετάσεων θα ορίζονται αποκλειστικά από τους διδάσκοντες στο μάθημα, δηλαδή παύει να ισχύει από την εξεταστική περίοδο Μαίου - Ιουνίου 2015 η επιλογή τους κατά 50% από την Τράπεζα Θεμάτων ενώ επανέρχεται ως βαθμός προαγωγής ο γενικός μέσος όρος εννέα και πέντε δέκατα.
 
Ο βαθμός προαγωγής των μαθητών στην Α' και Β' Λυκείου δεν θα συνυπολογίζεται στον βαθμό εισαγωγής στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση.
 
Και τέλος, η εξεταστέα ύλη για τα μαθήματα δεν θα είναι λιγότερη από το μισό και περισσότερη από τα 2/3 της διδακτέας.