Σεμινάριο υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων 27 & 28 Μαρτίου στη Μύκονο

Σεμινάριο υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων 27 & 28 Μαρτίου στη Μύκονο

 

 

 
 
Διεξαγωγή προγράμματος εκπαίδευσης σε θέματα Υγιεινής και Ασφάλειας Τροφίμων (Ε.Φ.Ε.Τ.) που απευθύνεται σε εργοδότες και εργαζόμενους επιχειρήσεων τροφίμων / ποτών στη Μύκονο, από 27 έως 28 Μαρτίου διάρκειας 10 ωρών, διοργανώνει το γραφείο Μυκόνου του Επιμελητηρίου Κυκλάδων.
Ώρες διεξαγωγής Παρασκευή 27 Μαρτίου 16:00-21:00 & Σάββατο 28 Μαρτίου 09:00-14:00. Διάρκεια σεμιναρίου 10 ώρες
 
 
Υπενθυμίζεται, ότι η συγκεκριμένη εκπαίδευση είναι, όπως ορίζεται από τη σχετική νομοθεσία, υποχρεωτική για επιχειρηματίες και υπαλλήλους που απασχολούνται σε επιχειρήσεις που παράγουν / μεταποιούν / εμπορεύονται / διακινούν τρόφιμα. Διενεργείται δε βάσει των όρων και των προϋποθέσεων που θέτει ο Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων (Ε.Φ.Ε.Τ.), ο οποίος είναι υπεύθυνος για την έκδοση των πιστοποιητικών.
 
Η αξία συμμετοχής διαμορφώνεται σε 70€ κατ' άτομο με επιπλέον 30€ για το παράβολο υπέρ του Ε.Φ.Ε.Τ. Για την έκδοση των πιστοποιητικών από τον Ε.Φ.Ε.Τ. όλοι οι συμμετέχοντες είναι απαραίτητο να συμμετάσχουν στην γραπτή αξιολόγηση η οποία διεξάγεται στη συνέχεια κατόπιν προγραμματισμού από τον Ε.Φ.Ε.Τ.
 
 
Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το γραφείο του Επιμελητηρίου στην Μύκονο και την κα Κατερίνα Κουνάνη ή να υποβάλλουν αιτήσεις στον ιστότοπο του Επιμελητηρίου Κυκλάδων.