Επιστολή προς τον Υπουργό και τον Αναπληρωτή Υπουργό του Υπουργείου Εσωτερικών, σχετικά με την «κινητικότητα προσωπικού στους ΟΤΑ έστειλε ο Δήμαρχος Σύρου – Ερμούπολης κ. Γιάννης Δεκαβάλλας, ως Πρόεδρος του Τοπικού Παραρτήματος Κυκλάδων της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων (Π.Ε.Δ.) Νοτίου Αιγαίου.
 
 
Στην επιστολή του ο κ. Δεκαβάλλας αναφέρει τα εξής:    
 
 
«Ως πρόεδρος του Τοπικού Παραρτήματος Κυκλάδων της  Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Νοτίου Αιγαίου, εκφράζοντας το σύνολο των αιρετών του Νομού Κυκλάδων, θέλω να θέσω υπόψη σας τον προβληματισμό, αλλά και τις αντιρρήσεις μας, σε ότι αφορά τα συμπεράσματα μελέτης, η οποία εκπονήθηκε από ομάδα έργου του Υπουργείου σας, και αφορά στη στελέχωση και σε εκτιμήσεις κινητικότητας προσωπικού ανά δήμο.
 
Εξετάζοντας ειδικότερα τα κριτήρια και τις παραδοχές  της ομάδας έργου διαπιστώνουμε ότι υπάρχει μία πρόχειρη προσέγγιση από τα μέλη αυτής.  Ειδικότερα και σε ότι αφορά τους νησιωτικούς μας δήμους, για μία ακόμη φορά δεν έχει ληφθεί υπόψη η προβλεπόμενη από το Σύνταγμα, εφαρμογή της νησιωτικότητας και το πλήθος των αρμοδιοτήτων που έχουν δοθεί με βάση το πρόγραμμα Καλλικράτης στους δήμους μας. Σήμερα οι νησιωτικοί δήμοι στη συντριπτική τους πλειοψηφία έχουν ελλείψεις σε προσωπικό και μάλιστα σε ειδικότητες  που είναι αναγκαίες για τη στοιχειώδη λειτουργία τους. 
 
Οι δήμοι μας σήμερα, πέραν της πληθώρας των αρμοδιοτήτων που τους έχουν δοθεί, καλούνται με τα λιγοστά μέσα τα οποία διαθέτουν να υποστηρίξουν με κάθε δυνατό τρόπο τους νησιώτες, οι οποίοι πλήττονται από τη σφοδρή οικονομική και κοινωνική κρίση, η οποία ταλανίζει τη χώρα μας. 
 
Η πολιτεία είναι απούσα στα περισσότερα από τα νησιά μας και οι δήμοι καλούνται να καλύψουν σημαντικές ανάγκες , ειδικά στους τομείς της πρόνοιας , της υγείας και γενικότερα της κοινωνικής αλληλεγγύης. Αυτό το τεράστιο έργο το οποίο καλούνται οι νησιωτικοί μας δήμοι να επιτελέσουν, τα στελέχη της κεντρικής εξουσίας φαίνεται ότι δεν έχουν καμία «αίσθηση» για τις ανάγκες μας.
 
Με βάση τα δικά μας πραγματικά στοιχεία και τις ανάγκες μας, οι νησιωτικοί δήμοι, όχι μόνο δεν είναι πλεονασματικοί, αλλά πολλοί εξ΄ αυτών είναι ελλειμματικοί σε μεγάλο βαθμό, όπως ήδη έχω αναφέρει.  Ένα άλλο σημαντικό στοιχείο το οποίο προφανώς δεν έλαβαν υπόψη τα μέλη της επιτροπής, είναι και η μεγάλη διακύμανση του πληθυσμού στα νησιά μας, ειδικότερα τους θερινούς μήνες, όπου ο πληθυσμός αυτών είναι πολλαπλάσιος του μόνιμου. Συνεπώς δεν μπορούν οι νησιωτικοί δήμοι να ενταχθούν στην ίδια κατηγορία και στο μέσο όρο των δήμων, με βάση τον πληθυσμό της απογραφής. 
 
Τέλος, είναι προφανές ότι στο νησιωτικό χώρο δεν είναι εύκολη η μετακίνηση του προσωπικού από τον ένα δήμο στον άλλο, λόγω της γεωφυσικής ιδιαιτερότητας του νησιωτικού χώρου. Η ένταξη του προσωπικού σε διαθεσιμότητα και κινητικότητα στα νησιά, θα οδηγήσει ουσιαστικά στην απόλυση του προσωπικού. 
 
Με βάση τα ανωτέρω, σας καλούμε να επανεξετάσετε με πραγματικά στοιχεία τους νησιωτικούς δήμους και να είστε βέβαιοι ότι θα διαπιστώσετε, ότι το σύνολο των δήμων μας, στερείται εκείνο το αναγκαίο προσωπικό, το οποίο πρέπει να υπάρχει για την εκπλήρωση αφενός των αρμοδιοτήτων μας, αλλά και για τη συμβολή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη των νησιών, που τόσο ανάγκη έχει σήμερα ο τόπος μας. 
 
Αναγνωρίστε επιτέλους τη νησιωτικότητα και αφαιρέστε από τους τυχόν σχεδιασμούς σας τη μείωση του προσωπικού, αλλά και την κατάργηση νομικών προσώπων των δήμων μας, διότι διαφορετικά θα οδηγήσετε με μαθηματική ακρίβεια σε αφανισμό τη νησιωτική αυτοδιοίκηση».