Κρίσεις στο Πολεμικό Ναυτικό και την Αεροπορία

Κρίσεις στο Πολεμικό Ναυτικό και την Αεροπορία

 

Στο πλαίσιο των ετήσιων τακτικών κρίσεων των αξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων, τα Ανώτατα Συμβούλια Κρίσεων της Πολεμικής Αεροπορίας και του Πολεμικού Ναυτικού έκριναν σήμερα τους αξιωματικούς στο βαθμό του Ταξιάρχου και αντιστοίχου.
 
Ως ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους έκρινε το Ανώτατο Αεροπορικό Συμβούλιο, 5 Ταξιάρχους Ιπταμένους, 1 Ταξίαρχο Μηχανικό Αεροσκαφών, 1 Ταξίαρχο Αεράμυνας, 1 Ταξίαρχο Οικονομικό, 4 Ταξιάρχους Υγειονομικούς και 1 Ταξίαρχο Διοικητικό.
 
Επιπλέον έκρινε διατηρητέους 21 Ταξιάρχους Ιπταμένους, 4 Ταξιάρχους Μηχανικούς Αεροσκαφών, 3 Ταξιάρχους Αεράμυνας, 1 Ταξίαρχο Οικονομικό, 3 Ταξίαρχους Υγειονομικούς, 1 Ταξίαρχο Εφοδιαστή και 1 Ταξίαρχο Μετεωρολόγο.
 
Ως ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους, το Ανώτατο Ναυτικό Συμβούλιο έκρινε 6 Αρχιπλοιάρχους Μάχιμους και 2 Αρχιπλοιάρχους Μηχανικούς.
 
Παράλληλα έκρινε διατηρητέους 12 Αρχιποιάρχους Μάχιμους και 5 Αρχιπλοιάρχους Μηχανικούς.