Διαγραφή προσαυξήσεων σε περίπτωση πληρωμής οφειλών

Διαγραφή προσαυξήσεων σε περίπτωση πληρωμής οφειλών

 

 

 

Με τροπολογία που θα γίνει στο νομοσχέδιο για την καταπολέμηση της ανθρωπιστικής κρίσης, η κυβέρνηση προωθεί ρύθμιση για τα ληξιπρόθεσμα χρέη που θα εφαρμοστεί έως το τέλος Μαρτίου.
 
Το νέο μέτρο είναι ανεξάρτητο από τη ρύθμιση των 100 δόσεων, που είναι ήδη σε ισχύ και αφορά τη διαγραφή του συνόλου των προσαυξήσεων στα ληξιπρόθεσμα χρέη, σε περίπτωση που ο φορολογούμενος αποπληρώνει εξ ολοκλήρου την αρχική οφειλή.
 
Μια επιπλεόν πρόβλεψη που θα υπάρχει στη ρύθμιση είναι για εκείνους που δεν μπορούν να αποπληρώσουν το σύνολο του αρχικού κεφαλαίου της οφειλής. Έτσι οι φορολογούμενοι καταβάλλοντας όποιο ποσό μπορούν για την αρχική οφειλή τους, θα διαγράφουν αντίστοιχο ποσό προσαυξήσεων και προστίμων.
 
Ότι χρέος απομείνει μετά από αυτή την έκτακτη διαδικασία, η οποία θα ισχύσει μέχρι τέλος Μαρτίου, θα ενταχθεί στη ρύθμιση των 100 δόσεων που προετοιμάζει η κυβέρνηση και η οποία αναμένεται να ισχύσει από τον Απρίλιο.